Tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over hoe onze tarieven tot stand zijn gekomen.

Belangrijk voor u als patiënt

  • SHL-Groep levert medische diagnostiek op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.
  • De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren.
  • De passantentarieven zijn gelijk aan deze maximum tarieven.
  • De zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij aan u vergoedt. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico.
  • De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018 (www.nza.nl).
  • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten. De bijkomende kosten staan in de volgende alinea beschreven.

Lees meer

  • Het kan noodzakelijk zijn om extra onderzoek te doen. Dit gebeurt op advies van de vakspecialist of door de uitkomst van het onderzoek (bijvoorbeeld een positieve kweek). De hoogte van de kosten van extra onderzoek is vooraf vaak niet aan te geven. Daarom zijn ze niet in onze overzichten opgenomen.
  • Deze zogenaamde ‘eerstelijns zorg’ maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg (geleverd of aangevraagd door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten), geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
  • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze overzichten hebben gemaakt, kunnen door tariefwijzigingen afwijkingen ontstaan. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
  • Voor sommige testen is er gebruik gemaakt van een vervangende code daar er geen code van de NZA lijst bekend is. Er zal van een vervangende code gebruik gemaakt worden gebaseerd op kostprijs dan wel vergelijkbare techniek. Dit kan de verschillen op uw factuur verklaren.

Bijkomende kosten
Doortesten: als het noodzakelijk is om extra onderzoek te doen, is de hoogte van de kosten vooraf vaak niet aan te geven. Deze kosten zijn daarom niet in onze overzichten opgenomen.

Toelichting Ordertarief:
Bloedafname
Dit tarief geldt voor een bloedafname door een medewerker van SHL-Groep. Als u bloed laat afnemen en tegelijkertijd ander materiaal inlevert (met één aanvraagformulier), wordt dit tarief maar éénmaal in rekening gebracht en komt hier geen tarief meer bij voor de inname van materiaal.

Inname materiaal
Dit tarief geldt voor de inname van materialen, zijnde niet-bloed (urine, feces, semen, etc.).

Bloedafname door de huisartsenpraktijk
Dit tarief geldt voor bloedafname door de assistente van de huisarts (dus niet door een medewerker van SHL-Groep).

POCT (Point of Care Test)
Dit tarief geldt bij POCT-onderzoeken (dit zijn onderzoeken op lichaamsmateriaal die worden uitgevoerd in de huisartsenpraktijk).

Toeslag decentrale bloedafname/inname materiaal
De locatie van SHL-Groep voor u waar het laboratorium is gevestigd, is Bredaseweg 165 te Etten-Leur. Deze toeslag geldt voor alle locaties waarvoor transport naar het laboratorium noodzakelijk is.

Toeslag thuispriktarief
Deze toeslag geldt wanneer wij bij u thuis bloed komen afnemen (dus als het niet op een locatie van SHL-Groep plaatsvindt en wij naar u toe komen).

 

Geneesmiddel, overige

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Fenytione, opgebouwd uit;€ 18,10€ 17,59
Geneesmiddelspiegel Fenytoine€ 18,10€ 17,59BF37
Nortriptyline, opgebouwd uit;€ 31,41€ 30,53
Geneesmiddelspiegel Nortriptyline€ 31,41€ 30,53BN21
Amitriptyline, opgebouwd uit;€ 62,82€ 61,06
Geneesmiddelspiegel Amitriptyline€ 31,41€ 30,53BA37
Geneesmiddelspiegel Nortriptyline€ 31,41€ 30,53

Geneesmiddel Digoxine

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Totaal Digoxine, opgebouwd uit;€ 3,16€ 3,07
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02

Geneesmiddel Clozapine

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Totaal Clozapine, opgebouwd uit;€ 62,03€ 60,28
Geneesmiddelspiegel Clozapine€ 8,88€ 8,64BC50
Geneesmiddelspiegel Norclozapine€ 31,41€ 30,53BC52
ALAT€ 1,83€ 1,78BT26
ASAT€ 1,74€ 1,69BT24
BloedbeeldBB44
Hemoglobine€ 1,67€ 1,62BH04
Hematocriet€ 1,67€ 1,62BH01
Erytrocyten€ 1,67€ 1,62BE01
MCVMCV
MCHCMCHC
RDWRWDN
Trombocyten tellen€ 1,71€ 1,66BT12
Leucocyten, enkelvoudige bepaling€ 1,73€ 1,68BL10
Differentiele telling (machinaal)€ 1,72€ 1,68BD01
Glucose nuchter€ 1,59€ 1,54BG01
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Natrium€ 1,59€ 1,54BN10
Cholesterol€ 1,66€ 1,61BC10
Extra zonodig
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02
+maandelijkse controle, is opgebouwd uit€ 3,45€ 3,36
Leucocyten, enkelvoudige bepaling€ 1,73€ 1,68BL10
Differentiele telling (machinaal)€1,72€ 1,68BD01

Geneesmiddel Valproinezuur

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Totaal Valproinezuur, opgebouwd ui';€ 32,87€ 31,94
Geneesmiddelspiegel Valproinezuur€ 10,32€ 10,03BV14
Prothrombinetijd (INR)€ 4,04€ 3,93BP20
BloedbeeldBB44
Hemoglobine€ 1,67€ 1,62BH04
Hematocriet€ 1,67€ 1,62BH01
Erytrocyten€ 1,67€ 1,62BE01
MCVMCV
MCHCMCHC
RDWRWDN
Trombocyten tellen€ 1,71€ 1,66BT12
Leucocyten, enkelvoudige bepaling€ 1,73€ 1,68BL10
ALAT€ 1,83€ 1,78BT26
ASAT€ 1,74€ 1,69BT24
y-GT€ 1,71€ 1,67BG17
Alkalische fosfatase€ 1,75€ 1,70BA10
Bilirubine totaal€ 1,44€ 1,40BB07
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
extra zonodig
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02

Schildklieraandoeningen

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Jaarlijkse controle opgebouwd uit:€ 9,60€ 9,33
Thyrotrofine (TSH)€ 4,60€ 4,47BT40
Thyroxine (vrij T4)€ 5,00€ 4,86BT32

Nierschade

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Jaarlijkse controle opgebouwd uit:€ 22,06€ 21,43
Natrium€ 1,59€ 1,54BN10
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
MDRMMDRD
Hemoglobine€ 1,67€ 1,62BH04
Parathormoon (PTH)€ 8,68€ 8,44BP39
Albumine/Kreatinine ratio (urine)UA02
Micro-albumine in urine€ 5,37€ 5,2274763
Kreatinine in urine€ 1,59€ 1,5470419
Extra zo nodig:
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02

Ordertarief

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Ordertarief bloedafname€ 11,25€ 10,9479991
Ordertarief inname materiaal€ 11,25€ 10,9479991
Ordertarief bloedafname door de huisartsenpraktijk€ 5,87€ 5,7079989
Ordertarief POCT€ 5,87€ 5,7079989
Toeslag decentrale bloedafname/inname materiaal€ 3,68€ 3,5879990
Toeslag thuispriktarief€ 17,63-79987

Geneesmiddel Carbamazepine

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Totaal Carbamazepine, opgebouwd uit:€ 59,31€ 57,63
Geneesmiddelspeigel Carbamazepine€ 18,10€ 17,59BC71
BloedbeeldBB44
Hemoglobine€ 1,67€ 1,62BH04
Hematocriet€ 1,67€ 1,62BH01
Erytrocyten€ 1,67€ 1,62BE01
MCVMCV
MCHCMCHC
RDWRDWN
Trombocyten tellen€ 1,71€ 1,66BT12
Leucocyten, enkelvoudige bepaling€ 1,73€ 1,68BL10
ALAT€ 1,83€ 1,78BT26
ASAT€ 1,74€ 1,69BT24
y-GT€ 1,71€ 1,67BG17
Alkalische fosfatase€ 1,75€ 1,70BA10
Bilirubine totaal€ 1,44€ 1,40BB07
Natrium€ 1,59€ 1,54BN10
Thyrotrofine (TSH)€ 4,60€ 4,47BT40
Extra zonodig
Thyroxine (vrij T4)€ 5,00€ 4,86BT32

Astma / COPD

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Totaal opgebouwd uit:€ 128,84€ 125,26
Longfunctie€ 104,94€ 102,02LF03
Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden€ 23,90€ 23,24

CARDIOVASCULAIR RISICO (NIET-DIABETEN)

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Jaarlijkse controle opgebouwd uit:€ 17,92€ 17,40
Glucose nuchter€ 1,59€ 1,54BG01
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
MDRDMDRD
Lipiden
Cholesterol€ 1,66€ 1,61BC10
Cholesterol, HDL€ 2,22€ 2,16BH33
Triglyceriden€ 2,33€ 2,26BT28
LDL-Cholesterol, zo nodig LDL-Cholesterol DirectLDL
Albumine/Kreatinine ratio (urine)UA02
Micro-albumine in urine€ 5,37€ 5,2274763
Kreatinine in urine€ 1,59€ 1,5470419
Extra zo nodig:
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02
LDL-Cholesterol Direct€ 1,66€ 1,61LDLD

Diabetes

Onderzoek Prijs 2018 in euro's Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Jaarlijkse DM controle opgebouwd uit:€ 23,80€ 23,12
Glucose nuchter€ 1,59€ 1,54CG01
HbA1c€ 5,88€ 5,72BH05I
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
MDRDMDRD
Cholesterol€ 1,66€ 1,61BC10
Cholesterol, HDL€ 2,22€ 2,16BH33
Triglyceriden€ 2,33€2,26BT28
LDL-Cholesterol, zonodig LDL-Cholesterol DirectLDL
Albumine/Kreatinine ratio (urine)TotaalUA02
Micro-albumine in urine€ 5,37€ 5,2274763
Kreatinine in urine€ 1,59€ 1,5470419
Extra zo nodig:
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02
LDL-Cholesterol Direct€ 1,66€ 1,61LDLD
3-maandelijkse DM controle opgebouwd uit:€ 7,47€ 7,26
Glucose nuchter€ 1,59€ 1,54CG01
HbA1c€ 5,88€ 5,72BH05I

Diabetes Risico

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Glucose nuchter€ 1,59€ 1,54CG01

Fundusfotografie

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Fundusfotografie€ 40,37€ 39,2439917

Geneesmiddel Lithium

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
3 maandelijkse controle, opgebouwd uit;€ 10,54€ 10,24
Lithium€ 4,21€ 4,09BL26
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
Natrium€ 1,59€ 1,54BN10
Calcium€ 1,58€ 1,54BC03
MDRDMDRD
Halfjaarlijkse controle, opgebouwd uit;€ 30,31€ 29,45
Lithium€ 4,21€ 4,09BL26
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
Natrium€ 1,59€ 1,54BN10
Calcium€ 1,58€ 1,54BC03
MDRDMDRD
Thyrotrofine (TSH)€ 4,60€ 4,47BT40
Thyroxine (vrij T4)€ 5,00€ 4,86BT32
BloedbeeldBB44
Hemoglobine€ 1,67€ 1,62BH04
Hematocriet€ 1,67€ 1,62BH01
Erytrocyten€ 1,67€ 1,62BE01
MCVMCV
MCHCMCHC
RDWRWDN
Trombocyten tellen€ 1,71€ 1,66BT12
Leucocyten, enkelvoudige bepaling€ 1,73€ 1,68BL10
Differentiele telling (machinaal)€ 1,72€ 1,68BD01
Extra zo nodig
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02

Hartfalen

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Jaarlijkse controle opgebouwd uit:€ 4,75€ 4,61
Natrium€ 1,59€ 1,54BN10
Kalium€ 1,57€ 1,53BK24
Kreatinine, zo nodig ureum€ 1,59€ 1,54BK10
Extra zo nodig
Ureum€ 1,47€ 1,43BU02

Registratietarief

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. Dit tarief is van toepassing indien u opgeroepen wordt voor controle op diabetes, risico op hart- en vaatziekten, hartfalen of longfunctieonderzoek. De declaratie vindt plaats op de onderzoeksdatum. Het genoemde bedrag kan per zorgverzekeraar afwijkend zijn ten opzichte van het landelijk vastgestelde tarief.€ 9,01€ 8,76