Glucose tolerantietest (OGTT)

Glucose tolerantietest (OGTT)
 

Wat is het doel van het onderzoek?

Deze test wordt toegepast als er verdenking bestaat op diabetes mellitus of diabetes gravidarum (zwangerschapsdiabetes).

 

Het onderzoek 

De test is bedoeld om te zien of u een te hoog bloedsuikergehalte heeft, voor en na inname van een hoeveelheid suiker.

 • Afspraak maken

  Voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch via de afdeling Afspraken en Informatie. De medewerkers zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar op het nummer (076) 502 91 96.

 • Voorbereiding

  Vóór het onderzoek:het is van belang dat u de ochtend van het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u niets meer mag gebruiken na 12.00 uur ’s avonds. Water mag wel. U mag zowel vóór het onderzoek (vanaf 12.00 uur ’s avonds) als tijdens de test niet roken.

  Tijdens het onderzoek: De eerste bloedafname wordt gedaan terwijl u nuchter bent. Deze afname zal plaatsvinden door middel van een vingerprik. De uitslag van deze test is bepalend voor het verdere verloop van de test. Indien uw nuchtere glucose concentratie in het bloed ≤ 6.9 mmol/l is, krijgt u een suikeroplossing te drinken. Hierna wordt na 2 uur nogmaals bloed afgenomen. Indien uw nuchtere glucose concentratie in het bloed > 6.9 mmol/l is krijgt u geen suikeroplossing te drinken. De uitslag van de nuchtere glucose concentratie is voldoende.

  Tijdens het onderzoek mag u niets eten en/of drinken. Alleen het drinken van water is toegestaan, mits dit beperkt blijft tot één glas. Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat u zich tijdens de test zo min mogelijk inspant. Gedurende het onderzoek blijft u op de locatie. Tip: neem iets mee om te lezen.

  Breng uw aanvraagformulier, verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.

  De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht ons het burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in de administratie. Om er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN registreren, zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook een geldig
  identiteitsdocument mee te nemen. SHL-Groep doet er alles aan om uw bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. U kunt uw opmerkingen of klachten bespreken met de betreffende SHL-Groep mede-werker. Als deze bespreking naar uw mening niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de afdeling Kwaliteit van SHL-Groep. Telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van SHL-Groep (076) 502 91 00.

 • Uitslag

   

  Dit onderzoek gebeurt op verzoek van de verloskundige of de huisarts. De= resultaten worden aan de aanvrager gezonden. Deze zal de uitslag met u bespreken.