Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Is er een afspraak nodig voor bloedafname?

  Nee, voor bloedafname en materiaal inleveren is geen afspraak nodig. U kunt dus gewoon binnenlopen tijdens de openingstijden van de locatie.

 

Algemeen

 • Ik wil een overlijden/verhuizing doorgeven, hoe doe ik dat?

  U kunt een e-mail sturen naar afsprakeneninformatie@shl-groep.nl. In geval van overlijden dient u het burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht, voorletter en achternaam van de overleden persoon te vermelden. Bij een verhuizing hebben we uiteraard ook het nieuwe adres van u nodig. Indien deze gegevens ontbreken kunnen we het verzoek niet in behandeling nemen.

 • Ik kan niet op de dag die in de brief vermeld staat.

  Wanneer de genoemde datum u niet schikt dan kunt u zich zonder afspraak laten prikken tijdens de openingstijden van de prikpost. Kijk voor deze tijden in onze locatievinder.

 • Ik heb mij niet aangemeld voor deze oproepdienst. Waarom krijg ik toch een brief toegestuurd?

  Uw huisarts heeft u naar ons doorverwezen voor regelmatige oproep voor bloedonderzoek. De uitslagen van laboratoriumonderzoek zijn belangrijk voor de huisarts om te zien of uw behandeling optimaal is en deze in overleg met u eventueel bijgesteld moet worden. Als u het niet eens bent met deze aanmelding voor deze oproepdienst dan kunt u dat met hem/haar bespreken.

   

 • Ik wil naar een andere locatie. Kan dat?

  Wanneer u op een andere locatie wilt komen dan kunt u zich zonder afspraak laten prikken tijdens de openingstijden van de gewenste locatie. Let u wel op dat u naar een andere locatie van SHL-Groep gaat. Kijk voor deze tijden en andere locaties in onze locatievinder.

 • Zijn er kosten aan deze oproepdienst verbonden?

  De kosten van de oproepdienst staan vermeld onder ‘Tarieven’.

 • Ik wil mij afmelden voor deze dienst, kan dat?

  Omdat uw huisarts bij ons een aanvraag heeft ingediend u op te roepen voor controle zullen wij haar/hem informeren over uw verzoek. Wanneer u wilt worden afgemeld voor deze dienst kunt u dat het beste hem/haar bespreken. Ook kunt u een mail sturen naar afsprakeneninformatie@shl-groep.nl. In deze mail moet u uw burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht, voorletter en achternaam vermelden. Indien deze gegevens ontbreken kunnen we het verzoek niet in behandeling nemen.

 • Komen jullie ook aan huis prikken?

  Ja, dat kan. Het verzoek daartoe kan wel alléén door uw huisarts of de assistente bij ons worden gedaan.

 • Ik weet dat ik nuchter moet blijven voor het onderzoek, maar vanaf wanneer mag ik dan niets meer eten en drinken?

  U mag dan na 12 uur ’s avonds niets roken – niet eten en niet drinken; alleen water is toegestaan. Als u vragen heeft over medicatie, stel deze dan aan uw huisarts.

 • Welke voorbereidingen zijn nodig voor het onderzoek?

  Dit kan per onderzoek anders zijn, daarom staan deze vermeld in de oproepbrief die u van ons ontvangt.

 • Hoe werken jullie samen met mijn huisarts?

  Uw huisarts is uw eerste contactpersoon en zal uw vragen over ziektebeelden en eventuele behandelingen beantwoorden. SHL-Groep voert een aantal onderzoeken uit in opdracht van uw huisarts. De uitslagen van deze onderzoeken gaan dan ook rechtstreeks naar uw huisarts.

 • Welke service krijg ik voor deze dienst?

  • u ontvangt van ons een uitnodigingsbrief
  • zonodig sturen wij een herinneringsoproep
  • toegankelijke website waarop alle informatie over deze dienst
  • telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 8.00-17.30 uur om u persoonlijk te woord te staan
  • uw huisarts ontvangt van ons binnen 1 werkdag de uitslag
  • SHL-Groep volgt de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de standaarden van Nederlandse Huisartsen Gennootschap waardoor we uw gezondheid samen met uw huisarts en uwzelf zo goed mogelijk kunnen waarborgen
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd door betrokken en deskundig personeel
  • Uw huisarts krijgt ondersteuning van SHL-Groep ten aanzien van behandelplan
 • Waarom moet ik mijn burgerservicenummer (BSN) doorgeven?

  De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht SHL-Groep het burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in onze administratie. Om er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN registreren, zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook naast uw verzekeringsbewijs een geldig identiteitsdocument mee te nemen naar de prikpost of uw afspraak voor een functieonderzoek.

 

Algemeen

 • Op welke oproepdiensten is het registratietarief van toepassing?

  Het betreft:
  – Bewaking Diabetes

  – Bewaking Hart en Vaatziekten of een risico hiervoor (CVRM)
  – Astma/COPD
  – Bewaking Hartfalen

   

 • Wat betekent de code op de factuur?

  Op de factuur staan in de kolom code(s) de declaratiecodes; deze bestaan uit zes cijfers. De declaratiecode verwijst naar het zorgproduct en is bepalend voor het tarief dat gehanteerd wordt. Aan de declaratiecode is een prestatieomschrijving gekoppeld, die omschrijft welk onderzoek het precies betreft. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u opzoeken welke codes bij welke zorgproducten horen. Ook staan daar de maximumtarieven van elk zorgproduct. Op de tarievenlijst staan alle maximale tarieven vermeld.

  Let op: de declaratiecodes op de factuur zijn niet dezelfde codes als de codes die op het aanvraagformulier van SHL-Groep staan. De codes op het aanvraagformulier, dat u van uw (huis)arts of verloskundige gekregen hebt, verwijzen naar het onderzoek dat voor u is aangevraagd.

 • Wat is het ordertarief dat op de factuur staat?

  Naast de declaratiecodes en tarieven die op de factuur terug te vinden zijn, wordt er bij laboratoriumonderzoek bij elke afname van lichaamsmateriaal eenmalig een ordertarief in rekening gebracht. Dit ordertarief heeft betrekking op de afname en verwerking van lichaamsmateriaal. Denk hierbij aan bloed, urine en ontlasting. Wanneer tijdens een onderzoek bijvoorbeeld zowel urine als bloed wordt afgenomen, worden de orderkosten slechts eenmalig in rekening gebracht.

  Een uitzondering op bovenstaande is de glucose tolerantie test: bij deze test zijn er afnamen op verschillende momenten en wordt per afname het ordertarief in rekening gebracht.

 • Wanneer wordt het registratietarief gefactureerd?

  Het registratietarief wordt gedeclareerd op de onderzoeksdatum. Het tarief wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (www.nza.nl). In overleg met zorgverzekeraars kan het bedrag op uw factuur afwijkend zijn t.o.v. het landelijk vastgestelde tarief.

 • Hoe hoog is het eigen risico in de zorgverzekering?

  Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De hoogte van het bedrag van het eigen risico is voor het jaar 2016 door de overheid vastgesteld op € 385,00. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Deze kosten krijgt u altijd vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welke kosten onder uw eigen risico vallen.

 • Gaat het registratietarief ten koste van mijn eigen risico?

  Ja, het bedrag wordt in mindering gebracht op uw eigen risico. In een aantal uitzonderingsgevallen wordt het bedrag niet in rekening gebracht.