Tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over hoe onze tarieven tot stand zijn gekomen.

Belangrijk voor u als patiënt

 • SHL-Groep levert medische diagnostiek op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.
 • De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren.
 • De passantentarieven zijn gelijk aan deze maximum tarieven.
 • De zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij aan u vergoedt. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico.
 • Mocht u ervoor kiezen om de kosten voor eigen rekening te nemen, dan wijzen wij u erop dat star-shl geen contante betalingen accepteert. Omdat star-shl niet over uw adresgegevens beschikt, dient u deze door te geven tijdens het onderzoek. U ontvangt dan een factuur per post.
 • De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019 (www.nza.nl).
 • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten. De bijkomende kosten staan in de volgende alinea beschreven.

Lees meer

 • Het kan noodzakelijk zijn om extra onderzoek te doen. Dit gebeurt op advies van de vakspecialist of door de uitkomst van het onderzoek (bijvoorbeeld een positieve kweek). De hoogte van de kosten van extra onderzoek is vooraf vaak niet aan te geven. Daarom zijn ze niet in onze overzichten opgenomen.
 • Deze zogenaamde ‘eerstelijns zorg’ maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg (geleverd of aangevraagd door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten), geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
 • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze overzichten hebben gemaakt, kunnen door tariefwijzigingen afwijkingen ontstaan. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Voor sommige testen is er gebruik gemaakt van een vervangende code daar er geen code van de NZA lijst bekend is. Er zal van een vervangende code gebruik gemaakt worden gebaseerd op kostprijs dan wel vergelijkbare techniek. Dit kan de verschillen op uw factuur verklaren.

Bijkomende kosten
Doortesten: als het noodzakelijk is om extra onderzoek te doen, is de hoogte van de kosten vooraf vaak niet aan te geven. Deze kosten zijn daarom niet in onze overzichten opgenomen.

Toelichting Ordertarief:
Bloedafname
Dit tarief geldt voor een bloedafname door een medewerker van SHL-Groep. Als u bloed laat afnemen en tegelijkertijd ander materiaal inlevert (met één aanvraagformulier), wordt dit tarief maar éénmaal in rekening gebracht en komt hier geen tarief meer bij voor de inname van materiaal.

Inname materiaal
Dit tarief geldt voor de inname van materialen, zijnde niet-bloed (urine, feces, semen, etc.).

Bloedafname door de huisartsenpraktijk
Dit tarief geldt voor bloedafname door de assistente van de huisarts (dus niet door een medewerker van SHL-Groep).

POCT (Point of Care Test)
Dit tarief geldt bij POCT-onderzoeken (dit zijn onderzoeken op lichaamsmateriaal die worden uitgevoerd in de huisartsenpraktijk).

Toeslag decentrale bloedafname/inname materiaal
De locatie van SHL-Groep voor u waar het laboratorium is gevestigd, is Bredaseweg 165 te Etten-Leur. Deze toeslag geldt voor alle locaties waarvoor transport naar het laboratorium noodzakelijk is.

Toeslag thuispriktarief
Deze toeslag geldt wanneer wij bij u thuis bloed komen afnemen (dus als het niet op een locatie van SHL-Groep plaatsvindt en wij naar u toe komen).

 

Tarieven trombosedienst

Onderzoek 2018 2019 2020 Code/Serie
Patiënt gaat naar een prikpost € 25,94 (per afname)€ 26,91 (per afname)70706, 79990, 079991, 190247
Patiënt wordt aan huis geprikt€ 32,39 (per afname)€ 33,60 (per afname)70706, 079991, 190247, 079986
Patiënt prikt zelf (Zelfmeten)€ 171,56 (per kwartaal)€ 178,09 (per kwartaal)190253
Tarief Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie (eenmalig)€ 397,00190252
Tarief Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal)€ 178,09190253
Patiënt wordt door de zorginstelling geprikt (Nabije patiënt trombosediensttest)€ 147,61 (per kwartaal)€ 153,14 (per kwartaal)190259