Tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over hoe onze tarieven tot stand zijn gekomen.

Belangrijk voor u als patiënt

 • SHL-Groep levert medische diagnostiek op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige.
 • De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren.
 • De passantentarieven zijn gelijk aan deze maximum tarieven.
 • De zorgverzekeraar bepaalt welke kosten zij aan u vergoedt. U dient hierbij rekening te houden met uw eigen risico.
 • Mocht u ervoor kiezen om de kosten voor eigen rekening te nemen, dan wijzen wij u erop dat star-shl geen contante betalingen accepteert. Omdat star-shl niet over uw adresgegevens beschikt, dient u deze door te geven tijdens het onderzoek. U ontvangt dan een factuur per post.
 • De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019 (www.nza.nl).
 • De tarieven zijn exclusief bijkomende kosten. De bijkomende kosten staan in de volgende alinea beschreven.

Lees meer

 • Het kan noodzakelijk zijn om extra onderzoek te doen. Dit gebeurt op advies van de vakspecialist of door de uitkomst van het onderzoek (bijvoorbeeld een positieve kweek). De hoogte van de kosten van extra onderzoek is vooraf vaak niet aan te geven. Daarom zijn ze niet in onze overzichten opgenomen.
 • Deze zogenaamde ‘eerstelijns zorg’ maakt onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg (geleverd of aangevraagd door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten), geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
 • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze overzichten hebben gemaakt, kunnen door tariefwijzigingen afwijkingen ontstaan. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Voor sommige testen is er gebruik gemaakt van een vervangende code daar er geen code van de NZA lijst bekend is. Er zal van een vervangende code gebruik gemaakt worden gebaseerd op kostprijs dan wel vergelijkbare techniek. Dit kan de verschillen op uw factuur verklaren.

Bijkomende kosten
Doortesten: als het noodzakelijk is om extra onderzoek te doen, is de hoogte van de kosten vooraf vaak niet aan te geven. Deze kosten zijn daarom niet in onze overzichten opgenomen.

Toelichting Ordertarief:
Bloedafname
Dit tarief geldt voor een bloedafname door een medewerker van SHL-Groep. Als u bloed laat afnemen en tegelijkertijd ander materiaal inlevert (met één aanvraagformulier), wordt dit tarief maar éénmaal in rekening gebracht en komt hier geen tarief meer bij voor de inname van materiaal.

Inname materiaal
Dit tarief geldt voor de inname van materialen, zijnde niet-bloed (urine, feces, semen, etc.).

Bloedafname door de huisartsenpraktijk
Dit tarief geldt voor bloedafname door de assistente van de huisarts (dus niet door een medewerker van SHL-Groep).

POCT (Point of Care Test)
Dit tarief geldt bij POCT-onderzoeken (dit zijn onderzoeken op lichaamsmateriaal die worden uitgevoerd in de huisartsenpraktijk).

Toeslag decentrale bloedafname/inname materiaal
De locatie van SHL-Groep voor u waar het laboratorium is gevestigd, is Bredaseweg 165 te Etten-Leur. Deze toeslag geldt voor alle locaties waarvoor transport naar het laboratorium noodzakelijk is.

Toeslag thuispriktarief
Deze toeslag geldt wanneer wij bij u thuis bloed komen afnemen (dus als het niet op een locatie van SHL-Groep plaatsvindt en wij naar u toe komen).

 

Ordertarief

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Ordertarief bloedafname€ 11,25€ 10,94€ 11,6779991
Ordertarief inname materiaal€ 11,25€ 10,94€ 11,6779991
Ordertarief bloedafname door de huisartsenpraktijk€ 5,87€ 5,70€ 6,0979989
Ordertarief POCT€ 5,87€ 5,70€ 6,0979989
Toeslag decentrale bloedafname/inname materiaal€ 3,68€ 3,58€ 3,8279990
Toeslag thuispriktarief€ 17,63-€ 18,2979987

Cardiovasculair risicomanagement

Onderzoek Totaalprijs in euro's 2018 Prijs in 2017 in euro's Prijs 2019 in euro's Code/Serie
Totaal Albumine/Kreatinine ratio (urine)€ 4,96€ 4,81€ 5,13UA02
Totaal CVR Diagn: Kalium, Kreat, Glucose, Lipiden€ 12,43€ 12,07€ 12,87BH69
Totaal Kalium, Kreat, Glucose€ 6,22€ 6,04€ 6,44BH65
Totaal Lipiden€ 6,21€ 6,03€ 6,43BC26
Ureum€ 1,47€ 1,43€ 1,53BU02

Trombose

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
D-Dimeer (Diep veneuze trombose)€ 9,73€ 9,46€ 10,10BD10
Trombofiliepakket€ 158,99€ 154,56€ 164,96BA17

Zwangerschap

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Ferritine€ 6,00€ 5,84€ 6,23BF10
Glucose (niet nuchter)€ 1,59€ 1,54€ 1,64BG02
Graviditeitsonderzoek aanvullend: Ferritine, Hb, MCV, Glucose (niet nuchter), Rubella As. totaal (immuniteit)€ 20,43€19,68€ 21,19BP85
Graviditeitsonderzoek Rijkskosten: Bloedgroep, Rhesus, c-antigeen, Irr. As, HIV, HBsAg, Lues, HIV Nee€ 56,82€ 55,24€ 58,94BP83
Hb, MCV€ 1,67€ 1,62€ 1,73BH04
Rhesus c 27e week (immunisatie)€ 4.81€ 4,68€ 4,99BR41
Rhesus D 27e week (immunisatie)BR40
Rubella As. totaal (immuniteit)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BR09
TSH, vrij T4€ 4,60€ 4,47€ 4,77BS99
TSH, vrij T5€ 5,00€4,86€ 5,18BS99
TSI (TSH receptor As.)€ 13,63€ 13,25€ 14,14BT05

Algemeen onderzoek

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
ALAT, y-GT, Bilirubine tot.€ 4,98€ 4,85€ 5,17BL02
Algemeen klinisch-chemisch onderzoek€ 18,84€ 18,31€ 19,53BA71
Bezinking€ 1,85€ 1,80€ 1,92BB04
Bloedbeeld€ 8,45€ 8,20€ 8,77BB44
Bloedbeeld, Bezinking, Differentiatie€ 12,02€ 11,68€ 12,48BB43
CRP€ 3,92€ 3,81€ 4,06BC22
Eiwit totaal€ 1,57€ 4,15€ 1,63BE02
Glucose (niet nuchter)€ 1,59€ 1,75€ 1,64BG02
Kreatinine, zo nodig Ureum€ 1,59€ 1,54€ 1,64BK10
TSH, zo nodig vrij T4, vanaf€ 4,60€ 4,47€ 4,77BS90
Vitamine D€ 7,84€ 7,62€ 8,13BV16

Anemie

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Fe, Ferr, Transferr, IJzerverz, CRP, Bez.€ 18,04€ 17,55€ 18,71BA87
Ferritine€ 6,00€ 5,84€ 6,23BF10
Foliumzuur, Vitamine B12€ 11,41€ 11,09€ 11,84BF16
Hb, MCV€ 1,67€ 1,62€ 1,73BH07
Hb-electroforese€ 23,90€ 23,23€ 24,79BH10
Protocol (Bloedbeeld, vervolg bij laag Hb)€ 47,25€ 45,93€ 49,02BH88

Artritis

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Jicht controle: Urinezuur, Kreatinine€ 3,21€ 3,12€ 3,33BU06
Jicht diagnostiek: Urinezuur€ 1,62€ 1,58€ 1,69BU05
Reuma controle: Bloedbeeld, CRP€ 12,37€ 12,01€ 12,83BR04
Reuma diagnostiek: CRP, anti-CCP€ 15,49€ 15,06€ 16,07BR16
SLE: ENA-screening (indien pos uitsplitsing), ds DNA As.€ 22,00€ 21.39€ 22,83BS07

Allergie

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
* Boompollen€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Ei-wit€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Graspollen€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Hondenroos€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Huisstofmijt€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Kabeljauw€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Kattenroos€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Koemelk€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Kruidenpollen€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Pinda€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Schimmel€ 11,92€ 11.59€ 12,37
* Soja€ 11,92€ 11,59€ 12,37
* Tarwe€ 11,92€ 11,59€ 12,37
Allergie inhalatie (indien pos uitsplitsing)€ 11,92€ 11,59€ 12,37BA78
Allergie voeding (indien pos uitsplitsing)€ 11,92€ 11,59€ 12,37BZ03

Bloedingsneiging

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Controle: PT (INR)€ 4,04€ 3,93€ 4,19BB20
Trombocyten, PT (INR), APTT€ 9,41€ 9,15€ 9,77BB21

Cardiale klachten

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
CK, Troponine-T€ 9,91€ 9,63€ 10,29BH90
Controle: Natrium, Kalium, Kreatinine€ 4,75€ 4,61€ 4,92BH99
Diagnostiek tbv oorzaak, ernst, prognose CRP, Leukocyten, Diff, Hb, Ht, Gluc, Na, K, Kreat, ALAT, ASAT, y-GT, TSH, Lipiden€ 33,14€ 32,20€ 34,35BH96
NT-proBNP€ 15,11€ 14,68€ 15,67BN97

Diabetes

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Albumine/Kreatinine ratio (urine)€ 4,96€ 4,81€ 5,13UA02
Glucose (nuchter)€ 1,59€ 1,54€ 1,64BG01
HbA1c, Glucose (nuchter)€ 7,47€ 7,26€ 7,74DC03
HbA1c, Glucose, Kreatinine, Kalium, Lipiden (nuchter)€ 16,84€ 16,36€ 17,44DC08

Geneesmiddelspiegel

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2017 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Amitriptyline + Nortriptyline€ 62,82€ 61,06€ 65,16BA37
Carbamazepine€ 36,20€ 35,18€ 37,56BC30
Digoxine€ 8,99€ 8,74€ 9,32BD04
Lithium€ 4,21€ 4,09€ 4,37BL26
Nortriptyline€ 31,41€ 30,53€ 32,58BN21
Paroxetine (Seroxat)€ 31,41€ 30,53€ 32,58BP06
Valproïnezuur (Depak.)€ 10,32€ 10,03€ 10,70BV14

Hemochromatose

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
IJzergroep: IJzer, Ferr, Transferr, IJzerverz.€ 12,27€ 11,94€ 12,73BY05
Vervolgdiagnostiek: Hb, IJzergr, y-GT, ALAT, TSH, Gluc, CRP€ 27,59€ 26,83€ 28,61BD13

Maag-DARM-LEVER klachten

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Coeliakie€ 23,14€ 22,50€ 24,02BC72
Helicobacter Ag. (feces)€ 20,06€ 19,50€ 20,81DH62
Helicobacter As. (bloed)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BH30
Hepatitis diagnostiek (Hep A, B, C)€ 68,12€ 66,21€ 70,67BH40
Levergroep: ALAT, y-GT, Bilirubine tot.€ 4,98€ 4,85€ 5,17BL02
Occult bloed (iFOBT) (feces)€ 7,23€ 7,03€ 7,50DB35

Microbiologisch onderzoek

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Feces pakketten
Bacterieel feces pakket (bestaande uit **, ook los aan te vragen)€ 189,12DF26
** Salmonella: prijs vanaf, bij pos. + € 65,22€ 43,97€ 42,74€ 31,52
** Shigella: prijs vanaf, bij pos. + € 60,24€ 30,39€ 29,52€ 31,52
** Campylobacter: prijs vanaf, bij pos. + € 45,54€ 30,39€ 29,54€ 31,52
** STEC€ 31,52
** Yersinia: prijs vanaf, bij pos. + € 38,19€ 31,52
** Clostridium€ 30,39€ 29,54€ 31,52
Parisitair feces pakket (bestaande uit **, ook los aan te vragen)€ 157,60DF27
Extra indien specifiek aangevraagd: Blastocystis hominis: + € 31,52
** Giardia€ 30,39€ 29,54€ 31,52CH03
** Cryptosporidium€ 30,39€ 29,54€ 31,52CH02
** Cyclospora€ 31,52
** Entamoeba histolytica€ 30,39€ 29,54€ 31,52CH01
** Dientamoeba€ 30,39€ 29,54€ 31,52CH04
Viraal feces packet (bestaande uit **, ook los aan te vragen)€ 403,16DF22
** Norovirus€ 89,55€ 82,06€ 92,91DN01
** Adenovirus€ 30,39€ 29,54€ 31,52DA04
** Rotavirus€ 87,06€ 82,06€ 92,91DF14
** Astrovirus€ 92,91
** Sapovirus€ 92,91
Aeromonas: prijs vanaf, bij pos. + € 31,45€ 14,09
Vibrio: prijs vanaf, bij pos. + € 31,45€ 14,09
H. pylori€ 23,87
Wormen/wormeneitjes€ 17,07€ 16,06€ 49,57VA36
Genitale kweek vrouw (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 8 antibiotica per bacterie)€ 153,84€ 149,54€ 154,97DG16
Bacteriële vaginose€ 63,95€ 62,17€ 66,35DG17
Candida€ 30,39€ 29,54€ 31,52DG18
Trichomonas€ 30,39€ 29,54€ 31,52TRIPCR
Genitale kweek man (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 8 antibiotica per kweek) € 29,11€ 28,29€ 30,19DM16
streptokokken groep B kweek (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 7 antibiotica per bacterie)€ 13,58€ 13,20€ 14,09
Gonokokken kweek (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 5 antibiotica per bacterie)€ 18,38€ 17,87€ 19,07DG09
Urinekweek (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 2 bacteriën en 8 antibiotica per bacterie)€ 29,82€ 29,01€ 30,95UF03
Kweek diversen (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 8 antibiotica per bacterie)€ 29,11€ 28,29€ 30,19DM16
MRSA screening (neus, keel, perineum) (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 8 antibiotica)€ 55,14€ 53,61€ 57,21DM96
ESBL screening (keel, rectum) (prijs vanaf, bij positieve kweek max. 8 antibiotica per bacterie)€ 44,38€ 44,38€ 47,36DM04
Identificatie bacterie bij positieve kweek€ 9,06€ 8,81€ 9,40
Gevoeligheidsbepaling (prijs per AB)€ 7,08€ 6,88€ 7,35

Nieraandoeningen

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Albumine/Kreatinine ratio (urine)€ 4,96€ 4,81€ 5,13UA02
Hb, K, Ca, Fosfaat, Albumine, Parathorm.€ 16,60€ 16,14€ 17,22BN41
Kreatinine€ 1,59€ 1,54€ 1,64BK10
Kreatinine, Lipiden, Glucose (nuchter)€ 9,39€ 9,11€ 9,71BN40
Natrium, Kalium€ 3,16€ 3,07€ 3,28BN12
Urine screening (strip), zo nodig sediment€ 15,24€ 14,81€ 15,80UU02

Overige onderzoeken

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
ALAT€ 1,83€ 1,78€ 1,90BT26
Albumine€ 1,46€ 1,41€ 1,51BA94
Albumine/Kreatinine ratio (urine)€ 4,96€ 4,81€ 5,13UA02
Alkalische fosfatase€ 1,75€ 1,70€ 1,81BA10
Allergie test op€ 11,92€ 11,59€ 12,37ZD96
Amylase€ 2,13€ 2,07€ 2,21BA19
Angio.conv.enzym (ACE)€ 7,33€ 7,12€ 7,60BA82
anti-CCP€ 11,57€ 11,25€ 12,01BC31
ASAT€ 1,74€ 1,69€ 1,80BT24
AST€ 9,13€ 8,87€ 9,47BA29
Bezinking€ 1,85€ 1,80€ 1,92BB04
Bicarbonaat€ 5,04€ 4,90€ 5,22BB30
Bilirubine neonataal (bilir. baby's)€ 1,44€ 1,40€ 1,49BB29
Bilirubine totaal€ 1,44€ 1,40€ 1,49BB07
Bloedgroep, Rhesus, Irreg. As.€ 10,30€ 10,01€ 10,68BB13
BNP (NT-pro)€ 15,11€ 14,68€ 15,67BN97
Bof As. IgM + IgG€ 25,36€ 24,65€ 26,31BP28
Borrelia burgdorferi As.(Lyme)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BB35
Calcium€ 1,58€ 1,54€ 1,64BC03
CDT(C-Deficïent Transferrine)€ 12,66€ 12,31€ 13,14BC20
CEA€ 7,54€ 7,33€ 7,83BC19
Chlamydia As.€ 22,34€ 21,72€ 23,18BC44
Cholesterol€ 1,66€ 1,61€ 1,72BC10
CK (Creatine(fosfo)kinase)€ 1,74€ 1,69€ 1,81BK09
CMV-totaal + lgM€ 25,36€ 24,65€ 26,31BC27
Coeliakie diagnostiek€ 23,14€ 22,50€ 24,02BC72
Cortisol€ 6,26€ 6,08€ 6,49BC18
CRP€ 3,92€ 3,81€ 4,06BC22
D-Dimeer€ 9,73€ 9,46€ 10,10BD10
Differentiatie€ 1,72€ 1,68€ 1,79BD01
Drugsscreening€ 54,38€ 52,90€ 56,41UD11
Eiwit totaal€ 1,57€ 1,53€ 1,63BE02
Eiwit totaal + Kreat. (urine 24 u)€ 3,16€ 3,07€ 3,27UE21
Eiwitgroep (Electrof. + Immunogl.)€ 47,57€ 46,23€ 49,36BE90
ENA-screening, dsDNA As.€ 22,00€ 21,39€ 22,83BS07
Eosinofielen€ 1,88€ 1,83€ 1,95BE14
Erytrocyten€ 1,67€ 1,62€ 1,73BE01
Ferritine€ 6,00€ 5,84€ 6,23BF10
Foliumzuur€ 5,43€ 5,28€ 5,64BF14
Fosfaat€ 1,64€ 1,60€ 1,70BF15
FSH€ 5,31€ 5,17€ 5,51BF30
Glucose dagcurve (3x)€ 4,77€ 4,62€ 4,92BG03
Glucose dagcurve (4x)€ 6,36€ 6,16€ 6,56BG10
Glucose (niet nuchter)€ 1,59€ 1,54€ 1,64BG02
Glucose (nuchter)€ 1,59€ 1,54€ 1,64BG01
HbA1c€ 5,88€ 5,72€ 6,10BH05
Hb-electroforese€ 23,90€ 23,23€ 24,79BH10
HDL-cholesterol€ 2,22€ 2,16€ 2,30BH33
Hematocriet€ 1,67€ 1,62€ 1,73BH01
Hemoglobine€ 1,67€ 1,62€ 1,73BH04
Hep. A lgM As. (diagnostiek)€ 14,19€ 13,79€ 14,72BH42
Hep. A totaal As. (immuniteit)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BH41
Hep. B core totaal As. (screening)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BH56
Hep. B surf. Ag. (diagnostiek)€ 10,21€ 9,92€ 10,59BH51
Hep. B surf. As. (immuniteit)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BH53
Hep. C Ag. (PCR) (diagnostiek)€ 89,55€ 87,06€ 92,91BH58
Hep. C As. (diagnostiek)€ 10,21€ 9,92€ 10,59BH59
HIV As. + Ag. (diagnostiek)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BH35
HLA-B27€ 46,47€ 45,17€ 48,21BL33
Homocysteïne (nuchter)€ 29,10€ 28,29€ 30,19BH15
HPV screening (PCR + Cervix)€ 102,30€ 99,45€ 106,13DH99
HPV screening (PCR)€ 63,95€ 62,17€ 66,35DH98
lgE totaal€ 8,64€ 8,40€ 8,97BA64
IJzer€ 2,18€ 2,12€ 2,26BY01
Immunoglobuline (lgA, lgM, lgG)€ 25,92€ 25,20€ 26,91BI05
Insuline C-peptide (nuchter)€ 68,68€ 66,77€ 71,26BI25
Kalium€ 1,57€ 1,53€ 1,63BK24
Kinkhoest As.€ 28,57€ 27,77€ 29,64BK23
Kreatinine€ 1,59€ 1,54€ 1,64BK10
Lactose tol. (ademtest) (nuchter)€ 9,54€ 9,24€ 9,84BL35
LD€ 1,74€ 1,69€ 1,81BM09
Leukocyten€ 1,73€ 1,68€ 1,80BL10
LH€ 5,59€ 5,44€ 5,80BL39
Lipase€ 2,25€ 2,19€ 2,34BL13
Lues (opvolging na therapie)€ 6,83€ 6,64€ 7,09BL47
Lues, zo positief VDRL en blot€ 9,08€ 8,83€ 9,42BL46
Magnesium€ 2,56€ 2,49€ 2,66BM02
Malaria (dikke druppel prep.)€ 53,82€ 52,33€ 55,84BM04
Natrium€ 1,59€ 1,54€ 1,65BN10
Oestradiol€ 7,33€ 7,13€ 7,61BO06
OGTT (WHO: 75g gluc) (2x)€ 3,18€ 3,08€ 3,28SG15
Parvovirus lgM + lgG€ 25,36€ 24,65€ 26,31BP26
Progesteron€ 7,45€ 7,24€ 7,73BP35
Prolactine€ 5,89€ 5,73€ 6,11BP31
Prothrombinetijd (INR)€ 4,04€ 3,93€ 4,19BP20
PSA€ 6,20€ 6,02€ 6,43BP90
Reticulocyten€ 2,42€ 2,36€ 2,52BR03
Rubella As. lgM (diagnostiek)€ 14,19€ 13,79€ 14,72BR17
Rubella As. totaal (immuniteit)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BR09
T4 vrij€ 5,00€ 4,86€ 5,18BT32
Testosteron€ 8,42€ 8,19€ 8,74BT02
Toxoplasma As. lgM + lgG€ 25,36€ 24,65€ 26,31BT21
Transferrine€ 4,09€ 3,98€ 4,24BT55
Triglyceriden (nuchter)€ 2,33€ 2,26€ 2,41BT28
Trijoodthyronine (T3)€ 6,68€ 6,49€ 6,93BT44
Trombocyten€ 1,71€ 1,66€ 1,78BT12
Troponine T€ 8,17€ 7,94€ 8,48BT38
TSH€ 4,60€ 4,47€ 4,77BT40
TSI (TSH receptor As.)€ 13,63€ 13,25€ 14,14BT05
Ureum€ 1,47€ 1,43€ 1,53BU02
Urine screening, zonodig sediment€ 15,24€ 14,81€ 15,80UU02
Urinezuur€ 1,62€ 1,58€ 1,69BU05
Vitamine B1€ 10,09€ 9,81€ 10,47BV07
Vitamine B12€ 5,98€ 5,81€ 6,20BV03
Vitamine B6€ 10,38€ 10,09€ 10,77BV06
Vitamine D€ 7,84€ 7,62€ 8,13BV16
y-GT€ 1,71€ 1,67€ 1,78BG17
Zwangerschapstest. (bloed β-HCG)€ 8,07€ 7,85€ 8,38BH31
Zwangerschapstest. (urine β-HCG)€ 8,07€ 7,85€ 8,38UZ09

Pfeiffer onderzoek

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
EBV-VCA lgM, EBV-VCA IgG, EBNA IgG€ 36,53€ 35,51€ 37,90BP64
Serologie, ALAT, Bloedbeeld, Bez, Diff.€ 48,66€ 47,29€ 50,49BP63

Prostaat-Mictie klachten

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Kreatinine€ 1,59€ 1,54€ 1,64BK10
PSA€ 6,20€ 6,02€ 6,43BP90
Screening UWI, zo nodig kweek€ 29,82€ 29,01€ 30,95UF03

SOA

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Chlamydia urine€ 30,39€ 29,54€ 31,52UC41
Gonokokken urine€ 30,39€ 29,54€ 31,52UG01
Hepatitis C As.€ 10,21€ 9,92€ 10,59BH59
Herpes (swab)€ 60,78€ 59,08€ 63,04DH01
SOA screening (HbsAg, HIV, Lues)€ 30,46€ 29,61€ 31,60BS94
Chlamydia swab€ 30,39€ 29,54€ 31,52BC41
Gonokken swab€ 30,39€ 29,54€ 31,52DG11
Trichomonas (swab)€ 30,39€ 29,54€ 31,52TRIP

Psychogeriatrisch onderzoek

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Natrium, Kalium€ 3,16€ 3,07€ 3,28BN12
Psychogeriatrisch onderzoek (nuchter): Bloedbeeld, Bezinking, TSH, Glucose, Kreatinine, Vitamine B12, Foliumzuur€ 29,49€ 28,64€ 30,58BD82
Vitamine B1, Vitamine B6€ 20,47€ 19,90€ 21,24BV67

Schildklier

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Screening: TSH, zo nodig vrij T4€ 4,60€ 4,47€ 4,77BS90
Thyreoïditis: TSH, vrij T4, Bezinking, Leuko's€ 13,18€ 12,81€ 13,67BS04
Thyroxinetherapie: TSH, vrij T4€ 9,60€ 9,33€ 4,77BS02

Subfertiliteit

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Chlamydia IgG As. (bloed)€ 11,17€ 10,86€ 11,59BC43
Fertiliteit€ 44,38€ 43,14€ 46,04VS55
LH, FSH, Oestradiol, (4wk na staken OAC)€ 18,23€ 17,74€ 18,92BM01
Post-vasectomie€ 44,38€ 43,14€ 46,04VS55
Sperma-onderzoek€ 44,38€ 43,14€ 46,04VS55

TIA

Onderzoek Totaalprijs in euro’s 2018 Prijs 2017 in euro’s Prijs 2019 in euro’s Code/Serie
Glucose, Bezinking, Lipiden (nuchter)€ 9,65€ 9,37€ 9,99BT30