Laboratoriumonderzoeken

Laboratoriumonderzoeken
 

SHL-Groep voert onderzoek uit op het gebied van de klinische chemie, hematologie, serologie en microbiologie. Voor alle laboratoriumbepaling kunt u, na verwijzing door uw huisarts, specialist of verloskundige gaan naar één van onze bloedafnamelocaties. Voor informatie betreffende bloedonderzoeken adviseren wij u om te kijken op medischlab.

Soms is extra voorbereiding nodig
Voor enkele bepalingen dient u vooraf iets te weten, deze vereisen een extra voorbereiding. Het gaat om de volgende bepalingen:

Afspraak maken
Voor reguliere bloedafname hoeft u geen afspraak te maken, tenzij dat anders vermeld staat op het aanvraagformulier. Voor het uitvoeren van één van de volgende testen dient u wel altijd een afspraak te maken:
Glucose tolerantietest (OGTT)
Lactose tolerantietest

Een afspraak maakt u telefonisch via de afdeling Afspraken en Informatie. De medewerkers zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar op het nummer (076) 502 91 96.