Bloeddrukmeting ( 30 minuten )

Bloeddrukmeting ( 30 minuten )
 

Wat is het doel van het onderzoek?

Een éénmalige bloeddrukmeting is een momentopname. De bloeddruk kan van moment tot moment wezenlijk verschillen. Ook kunnen omstandigheden, zoals het meten van de bloeddruk in de spreekkamer bij uw arts, de bloeddruk even verhogen. Om een betere indruk te krijgen van de gemiddelde bloeddruk heeft uw huisarts een 30-minuten bloeddrukmeting aangevraagd. De apparatuur meet in korte tijd een aantal keren automatisch uw bloeddruk en slaat de waarden op. Zo wordt een redelijk betrouwbaar beeld van uw gemiddelde bloeddruk verkregen.

Het onderzoek

Er wordt een bloeddrukband bij u aangebracht die automatisch elke 5 minuten oppompt. U neemt vervolgens ruim een half uur plaats in een stoel in een rustige ruimte met uw beide voeten op de grond. Een medewerker van SHL-Groep geeft aan dat u de apparatuur mag afkoppelen en u levert de apparatuur in.

De minimum leeftijd voor dit onderzoek is 18 jaar.

 • Afspraak maken

  Voor dit onderzoek dient u een afspraak te maken. Dit kan via de button afspraak maken. Heeft u vragen of lukt het u niet om online een afspraak te maken? Onze afdeling Afspraken & Informatie helpt u graag verder. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur op (076) 502 91 96.

  Mocht de afspraak niet door kunnen gaan, dan kunt u deze tot maximaal 24 uur van tevoren online annuleren. U maakt heel gemakkelijk een nieuwe afspraak. Wanneer u binnen 24 uur wilt annuleren, dan horen wij dat graag telefonisch van u op (076) 502 91 96.

 • Voorbereiding

  Vóór het onderzoek: We verzoeken u geen strakke bovenkleding te dragen tijdens het onderzoek. Nicotine heeft een direct bloeddrukverhogend effect. Daarom verzoeken we u 2 uur voorafgaand aan het onderzoek niet te roken.

  Een medewerker van SHL-Groep brengt de manchet aan om uw bovenarm. Met een luchtslang wordt de manchet gekoppeld aan een recorder. De luchtslang wordt achterlangs uw hals geleid om knikken van de slang te voorkomen. De recorder draagt u met een riem om uw middel of schuin over het lichaam.

  Tijdens het onderzoek: Telkens na een pieptoon pompt de manchet zich op. Houd tijdens de metingen uw arm zo ontspannen mogelijk. Zodra u gewaarschuwd bent dat het onderzoek is afgelopen, kunt u de recorder zelf uitzetten door de aan/uit knop gedurende 5 seconden in te drukken totdat het display uitvalt. Daarna haalt u de manchet van uw arm. Bij problemen met het apparaat waarschuwt u de medewerker van SHL-Groep

 • Aandachtspunten

  • Laat de recorder ingesteld en kom niet aan de knopjes van de recorder.
  • Probeer te ontspannen en zo min mogelijk te letten op de apparatuur.
  • Zet gedurende het onderzoek uw beide voeten op de grond en laat uw armen rusten op de armleuningen van de stoel.

  Breng uw aanvraagformulier, uw medicijnenkaart en een identiteitsbewijs mee.

  De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht ons het burger- servicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in de administratie. Om er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN registreren, zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook een geldig identiteitsdocument mee te nemen. SHL-Groep doet er alles aan om uw bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. U kunt uw opmerkingen of klachten bespreken met de betreffende medewerker SHL-Groep. Als deze bespreking naar uw mening niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de afdeling Kwaliteit van SHL-Groep, telefonisch bereikbaar via het centrale nummer (076) 502 91 00.

 • Uitslag

  Dit onderzoek gebeurt op verzoek van de huisarts. De resultaten worden aan de huisarts gezonden. Deze zal de uitslag met u bespreken.