Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
 

Raad van Bestuur

drs. J.C. Bos (Jeroen)
Voorzitter raad van bestuur
Tel. (076) 502 93 15
E-mail: j.bos@star-shl.nl
 astridvanderput  drs. A.J. van der Put (Astrid)
raad van bestuur
Tel. (076) 502 93 15
E-mail: a.vandervlugt@star-shl.nl

MO

frank drs. F.J.C.M. Bressers RA (Frank)
concerncontroller
Tel. (076) 502 93 63
E-mail: f.bressers@star-shl.nl
ir. J.J. Lous (Jan)
sectormanager laboratorium 
Tel. (076) 502 93 16
E-mail: j.lous@star-shl.nl
 drs. H.C.F. Bausch (Gonny)
directeur medische zaken,
voorzitter medische staf, arts

Tel. (076) 502 91 67
E-mail: g.bausch@star-shl.nl
M.C. de Jong MHA (Marian)
sectormanager medische diagnostiek
Tel. (076) 502 91 60
E-mail: m.mesch@star-shl.nl
drs. A.M. de Kok-Donkers (Aafke)
hoofd personeelszaken
Tel. (076) 502 93 66
E-mail: a.dekok@star-shl.nl
ivo ir. I.J. Tienhoven (Ivo)
hoofd ICT
Tel. (076) 502 56 86
E-mail: i.tienhoven@star-shl.nl

Medische staf star-shl

Gonny Bausch, voorzitter medische staf, directeur medische zaken, arts

Arnoud Frericks, secretaris

Karin Mohrmann, klinisch chemicus

Robert-Jan Sanders, klinisch chemicus, medisch leider laboratorium

Huub van Ingen, klinisch chemicus

Hang Le, klinisch chemicus

Lenneke Hoosemans, stafarts medische diagnostiek

Annemarie Wassink, stafarts medische diagnostiek

Ann Demeulemeester, arts-microbioloog

Gerard van Asselt, arts-microbioloog

Maya Schaerlaeckens, stafarts medische diagnostiek

Hanne Rijksen, huisarts, stafarts en medisch leider medische diagnostiek

Marieke Kruip, internist-hematoloog, medisch leider trombosedienst

 

Rogier Hopstaken, arts, innovatie specialist

Mirelle Huijskens,

laboratoriumspecialist klinische chemie

Raad van toezicht stichting star-shl holding

Mevrouw drs. C.M.C. Anderson – Duivenvoorden (Nery)
voorzitter RvT / lid remuneratie/ aanspreekpunt OR

De heer drs. M. van Riel rm (Rinus)
vicevoorzitter RvT / lid remuneratie

De heer V.J. van Geerestein (Vincent)
lid auditcommissie

Mevrouw drs. F.P. Hohmann, huisarts (Femke)
lid kwaliteitscommissie

De heer P.A.M. Thijssen RA (Paul)
voorzitter auditcommissie

De (leden van de) raad van toezicht star-shl holding zijn bereikbaar via het secretariaat raad van bestuur star-shl via 076-5029331.

Raad van Advies star-shl
Stichting star-shl beschikt over een raad van advies die meedenkt en adviseert over thema’s die spelen in en bij de organisatie.

De leden van de raad geven gevraagd en ongevraagd advies over wensen, eisen, ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot de medisch diagnostische markt.

De raad bestaat uit externe leden (op dit ogenblik 12). De voorzitter van de raad van bestuur en de medisch directeur van star-shk zijn bij bijeenkomst van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers van star-shl aanschuiven. Op deze wijze is er continu contact tussen de binnen- en buitenwereld van star-shl en komen die 2 werelden ook in de adviezen van de raad van advies (aan de raad van bestuur) naar voren.

De raad van advies komt 4 maal per jaar bijeen en bestaat momenteel uit de volgende externe leden:

Mevrouw H. Biersteker (Hester)
De heer F. Broere (Frank)
De heer G. Eisma (Geert)
De heer M. Koonings (Marcel)
De heer P. Krastman (Patrick)
De heer R. Luijben (Rob)
De heer A. Speelman (Arie)
De heer L. Vogels (Leon)
Mevrouw S. Winckers (Simone)

Voor meer informatie over de raad van advies: de heer drs. A. Frericks (Arnoud) (secretaris raad van advies), a.frericks@star-shl.nl.