TRUST Subklinische hypothyreoïdie

 

TRUST staat voor ‘Multimodal effects of Thyroid hormone Replacement for Untreated older adults with Subclinical hypothyroidism; a randomised placebo controlled Trial’, een onderzoek naar de behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen.

Dit grote Europese onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Glasgow University, Cork University en Universiteit Bern. Het LUMC werkt in dit onderzoek nauw samen met SHL-Groep.

Wat is bekend?

Subklinische hypothyreoïdie komt bij 8-18% van de ouderen in de praktijk voor. In observationele studies lijken ouderen met subklinische hypothyreoïdie een verhoogd risico te hebben op cardiovasculaire events, maar het is nog niet eerder onomstreden aangetoond of behandelen gunstig is. Met deze studie hopen we een eind te maken aan deze langdurige discussie.

Belangrijke uitkomstmaten van de studie zijn cardiovasculaire events, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, spierkracht en cognitie. Bijwerkingen en ongewenste effecten worden vanzelfsprekend ook geïnventariseerd.

IEMO 80+

Vanaf november 2014 wordt de samenwerking van SHL-Groep uitgebreid met de IEMO 80+ schildklier studie.
Beide studies zijn opgezet om de effecten van behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen te onderzoeken. In de IEMO 80+ Schildklier Studie zullen 450 deelnemers van 80+ geïncludeerd worden. Het design van beide studies is hetzelfde. De IEMO 80+ Schildklierstudie wordt uitgevoerd in Erasmus MC, UMC Groningen, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, en het LUMC. Na afloop worden alle deelnemers van 80 jaar en ouder in beide studies gezamenlijk geanalyseerd om een voor deze leeftijdsgroep specifiek advies te onderbouwen.

Beide studies lopen nog tot medio 2017.