Vitamine D onderzoek

 

Vitamine D-deficiëntie: ook in de zomer

“Vitamine D-deficiëntie (tekort) komt veel voor, ook bij relatief jonge mensen en meer in de stad dan op het platteland. De gemiddelde vitamine D-concentratie varieert met de seizoenen.” Dit is de conclusie van het door SHL-Groep geïnitieerde en uitgevoerde dwarsdoorsnedeonderzoek.

Leandra J.M. Boonman-de Winter, Arjan Albersen, Karin Mohrmann, Carla M.A.C. Bakx-van Baal, Dirk W. Meijer Timmerman Thijssen en J.P.H.M. (Hans) Bressers publiceerden het onderzoek ‘Hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie in Zuidwest-Nederland’ op 21-4-2015 online en in nr 20 van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2015; 159:A8167.

Weinig bekend
Gegevens over de prevalentie van vitamine D-deficiëntie in de algemene Nederlandse bevolking ontbreken. In de beschikbare onderzoeken zijn een beperkt aantal patiënten geïncludeerd. Ze zijn gedaan bij hoog-risicogroepen zoals gesluierde of zwangere vrouwen, kinderen en ouderen. Bovendien is er weinig bekend over regionale verschillen in Nederland. In ons onderzoek keken we hoe vaak vitamine D-deficiëntie voorkomt in Zuidwest-Nederland en of er wat dat betreft verschillen zijn tussen stad en platteland en tussen de seizoenen.

Uitvoering onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in restmateriaal van random geselecteerde bloedmonsters en bij vitamine D-bepalingen op verzoek van de huisarts. In de winter had 58,8% van de 2503 deelnemers een vitamine D-serumconcentratie < 50 nmol/l (Den Haag: 65,6%; Zeeland: 50,9%). 29,9% had een vitamine D-concentratie < 30 nmol/l. Bij mannen onder de 50 jaar bedroeg dit percentage 38,2%. ’s Zomers had 35,4% van de 1910 mensen een vitamine D-concentratie < 50 nmol/l (Den Haag: 43,7%; Zeeland: 33,5%). 11,6% van de mensen had een vitamine D-concentratie < 30 nmol/l. Bij 50.441 patiënten had de huisarts een vitamine D-concentratie laten bepalen. De gemiddelde serumconcentratie varieerde sterk per jaargetijde.

Conclusie
Vitamine D-deficiëntie komt veel voor bij mensen bij wie de huisarts bloedonderzoek heeft aangevraagd. Dit geldt ook voor mannen en vrouwen onder de 50 jaar. Een dergelijke deficiëntie komt vaker in stedelijk gebied dan op het platteland voor. Maar een gering percentage van de deelnemers aan dit onderzoek (17,1%) had in de wintermaanden een vitamine D-serumconcentratie > 75 nmol/l. Van de vrouwen boven de 70 jaar had meer dan de helft zelfs in de zomer een vitamine D-concentratie < 50 nmol/l.

Verder onderzoek
Deze studie geeft aanleiding tot verder onderzoek naar de mate waarin de voedings- en suppletieadviezen van de Gezondheidsraad uit 2012 door de bevolking en de gezondheidszorg opgevolgd worden. In hetzelfde nummer van het NTVG werd hieraan aandacht besteed, maar verscheen ook kritisch commentaar op de aandacht voor vitamine D.