Telemonitoring Hartfalen (Telehart)

 

Telemonitoring Hartfalen is het monitoren op afstand van patiënten met hartfalen.
Met dit onderzoek onderzoekt SHL-Groep of telemonitoring bij hartfalenpatiënten in de eerste lijn zinvol en uitvoerbaar is en of het kan bijdragen aan patiënt-empowerment.

Een voorwaarde voor deelname aan de pilot was dat uit de voorgeschiedenis van de patiënt bleek dat hij/zij klachten en verschijnselen van hartfalen heeft in combinatie met een structurele of functionele afwijking van het hart.