Stem: Onderzoek naar de voorkeuren/mening (“stem”) van de diabetespatiënt over de diabeteszorg

 

Deze studie doet onderzoek naar de mening van patiënten met diabetes type 2 ten aanzien van de veranderende diabeteszorg.

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma “Stem van de patiënt” van het Diabetes Fonds Nederland richt zich op onderzoeksprojecten vanuit patiëntenperspectief. In het kader van dit programma onderzoeken wij de mening van patiënten met diabetes type 2 ten aanzien van de veranderende diabeteszorg zodat afstemming op de behoeften en verwachtingen van patiënten mogelijk wordt. Dit doen we met een vragenlijst die de patiënt thuis kan invullen en aan ons retourneren. De vragenlijst bestaat uit een deel “Voorkeuren m.b.t. zelfzorg, streefwaarden en organisatie van diabeteszorg”, gecombineerd met vragen over kwaliteit van leven, beperkingen en beleving van de ziekte, ervaringen met zorgverleners, en tevredenheid over de behandeling. Het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde voert met behulp van WECOR dit onderzoek uit. In augustus en september 2006 zijn huisartsen aangeschreven met de vraag of ze hieraan medewerking willen verlenen.