Project Casemanagement

 

Evaluatie Casemanagement SHL-Groep praktijkondersteuning in 2011. Presentatie eerste resultaten in december 2011. Oplevering rapport en presentatie eindevaluatie 2 oktober 2012. Casemanagement is als product opgenomen bij praktijkondersteuning, als onderdeel van een breder pakket ouderenzorg. Evaluatie van de dienst ouderenzorg zal ook door SHL-Groep wetenschappelijk onderzoek worden ondersteunt.