PRIMAKid

 

Een grootschalig vaccinatieonderzoek dat uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde van het Juliuscentrum en de afdeling kindergeneeskunde van het UMCU.

Het doel van het onderzoek is de effektiviteit van gecombineerde influenza- en pneumokokkenvaccinatie bij kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar met recidiverende luchtweginfecties te bepalen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZON-MW en is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het UMCU.

Het onderzoek is gestart in oktober 2003. In het voorjaar van 2004 wordt het aantal deelnemende praktijken uitgebreid naar de regio’s Brabant en Oost-Nederland. Voor de regio Brabant heeft SHL medewerking verleend om geschikte praktijken te vinden die kunnen meedoen aan het onderzoek.