Point of care CRP test

 

POCT-CRP wordt gebruikt voor acuut hoesten (NHG-standaard 2011-herzien 2013). Vanaf oktober 2012 zijn er door SHL-Groep apparaten geplaatst bij huisartsen en huisartsenposten (HAP). Bij huisartsenposten is de toepassing van CRP nog niet onderzocht.

Vraagstelling: We onderzoeken de toepassing van de POCT in de huisartsenpost in vergelijking met de huisartsenpraktijk. Bij welke indicaties wordt het gebruikt, wordt het beleid van de huisarts beïnvloed en hoe vaak wordt er antibiotica voorgeschreven naar aanleiding van een POCT-CRP meting.

Methoden: De metingen worden ter plaatse gedaan. Een formulier waarop de uitslag is genoteerd, de klinische vraagstelling beschreven, of CRP uitslag het beleid heeft beïnvloed, of patiënt antibiotica heeft voorgeschreven gekregen en of er veneus bloed geprikt wordt, wordt naar SHL-Groep opgestuurd en anoniem verwerkt in een database. De data van de huisartsenposten en de huisartsen met een CRP worden vergeleken.

Het onderzoek is afgerond.