Novo NN304-1833: Toevoegen van maaltijdgerelateerde insuline bij patiënten met type 2 diabetes

Een onderzoek met Levemir® en Novorapid® (in de FlexPen®) bij mensen met type 2 diabetes, die behandeld worden met orale medicatie en een basal insuline (middellang werkend of langwerkend insuline, geen mix-insuline’s). Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen volgens welke methode in deze patiëntengroep het beste maaltijdgerelateerde insuline aan het schema kan worden toegevoegd.

Na een aanloopperiode waarin alle patiënten behandeld zijn met Levemir® en hun gebruikelijke orale medicatie, zijn de deelnemers gerandomiseerd in twee groepen. Vervolgens is, volgens twee verschillende methodes, stapsgewijs één injectie NovoRapid® aan een maaltijd toegevoegd, totdat -indien de bloedsuikerregulatie dit vraagt-, bij alle drie de maaltijden een kortwerkende injectie werd gegeven. Gedurende het onderzoek is er intensief contact met de onderzoeksmedewerkers geweest om de titratie te optimaliseren, op basis van door de patiënt gemeten bloedsuikerwaardes.