NEPTUNE-studie: plasklachten bij mannen

 

Een gerandomiseerd, dubbelblind, in parallelle groepen uitgevoerd, placebogecontroleerd, multicenter onderzoek met vaste doseringscombinaties van solfinacine succinaat (6 mg en 9 mg) met tamsulosine hydrochloride OCAS 0,4 mg en tamsulosine hydrochloride OCAS 0,4 mg monotherapie in mannelijke proefpersonen met lagere urineweg symptomen (LUTS) gerelateerd aan benigne prostaathyperplasie (BPH) met substantiële urgentie en frequentie klachten.

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de combinatie van solfinacine succinaat en tamsulosine in 1 tablet meer verlichting geeft dan tamsulosine alleen, bij mannen die plasklachten (LUTS) als gevolg van een goedaardig vergrote prostaat (BPH) en daarnaast ook een overactieve blaas hebben.

Tamsulosine is ontwikkeld voor de behandeling van plasklachten als gevolg van een goedaardige vergrote prostaat, zoals:

  • kort achter elkaar moeten plassen (verhoogde frequentie)
  • ’s nachts enkele keren uit bed moeten om te plassen
  • moeilijk de plas op kunnen houden (verhoogde aandrang)
  • moeilijkheden met het plassen op gang brengen
  • het gevoel hebben dat de blaas niet leg wordt geplast (residugevoel)
  • de urinestraal wordt minder krachtig en heeft onderbrekingen

Solifenancine is ontwikkeld voor de behandeling van klachten als gevolg van een overactieve blaas, zoals:

  • kort achter elkaar moeten plassen (verhoogde frequentie)
  • moeilijk de plas op kunnen houden (verhoogde aandrang)
  • onbedoeld urineverlies voordat het toilet wordt bereikt (incontinentie)

Van zowel tamsulosine als solifenacine is aangetoond dat het middel effectief is en goed wordt verdragen.

De studie duurde 14 weken, waarin de deelnemer 6 maal het onderzoekscentrum bezochten.