MRI – Social Return On Investment

 

Social Return on investment voor MRI in 1ste lijn voor extremiteiten start in het najaar van 2010.

Samen met een huisarts en radiologisch assistent uit VUMC/Alkmaar wordt een artikel voorbereid over het volgende onderzoek:

Sinds 2010 is het mogelijk om bij SHL-Groep aanvullende MRI diagnostiek te verrichten bij patiënten met knieklachten. Tot nu toe is er slechts beperkte ervaring met MRI door de huisarts. Ook is er slechts een beperkt aantal wetenschappelijke studies gedaan in de huisartsenpraktijk. De toegevoegde waarde van MRI, die in kwaliteit sterk is toegenomen, is dan ook moeilijk in te schatten.

Doel: onderzoek naar het (verwijs) beleid van de huisarts na maken van MRI van de knie. Het analyseren van de voorspellende waarde van variabelen (of combinaties daarvan) vooraf, om te kunnen bepalen of aanvullende MRI diagnostiek zinvol is.

Opzet: cohortonderzoek, prospectief

Methode: patiënten met knieklachten waarbij de huisarts besloot een MRI van de knie aan te vragen werden geïncludeerd in de studie. Meer dan 130 huisartspraktijken waren betrokken in de regio Zeeland, West- en Midden Brabant. De aanvragend huisarts vulde een vragenlijst in bij aanvraag van de MRI-knie. Een half jaar later werd een follow-up vragenlijst toegestuurd aan de huisarts waarbij het beleid werd nagegaan. Deze data werden samen met het verslag van de MRI geanalyseerd.

Het onderzoek is afgerond.