MONACO: Monitoren van Astma en COPD

 

In deze evaluatiestudie wordt bepaald in hoeverre de zorg van patiënten met COPD of astma met een chronische obstructie door de dienstverlening van de Astma/COPD dienst beter is dan de gebruikelijke zorg die door huisartsen wordt aangeboden.

In het voorjaar van 2004 is de voorbereiding voor het onderzoek Monitoring van Astma en COPD (MONACO) gestart dat wordt uitgevoerd door de Astma/COPD dienst van de Stichting Huisartsen Laboratorium en medewerkers van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen met ondersteuning van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Contract Research. De SHL wil weten in hoeverre de zorg van patiënten met COPD of astma met een chronische obstructie door de dienstverlening van de Astma/COPD dienst beter is dan de gebruikelijke zorg die door huisartsen wordt geboden. Hiervoor is een evaluatieonderzoek opgezet.

De deelnemers worden gevraagd om eens per jaar een vragenlijst in te vullen met vragen over o.a. luchtwegsymptomen, kwaliteit van leven en tevredenheid met de geleverde zorg. Verder worden de patiënten gevraagd om voor longfunctiemetingen naar een van de prikposten van de SHL te komen. Deelnemende praktijken worden per toeval in een van de onderzoeksgroepen ingedeeld en afhankelijk van die indeling wordt de huisarts intensiever of minder intensief begeleidt door de astma/COPD dienst. In november 2004 zijn de eerste huisartsenpraktijken benaderd met de vraag of ze willen deelnemen aan het onderzoek. In januari 2005 zijn de eerste patiënten gaan deelnemen aan het project. Gedurende twee jaar worden alle huisartsen en patiënten gevolgd.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd in het Medical Journal of Australia 2009, Sep 7; 191(5):249-54.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. drs. L. van den Bemt, onderzoeker UMC St Radboud.

UMC St Radboud, Afdeling Huisartsgeneeskunde

Postbus 9101, 6500 HB, Nijmegen

Site: www.umcn.nl