Migraine: Voorkomen van migraineaanvallen

 

Januari 2007 is het onderzoek gestart waarin een mogelijk nieuw geneesmiddel wordt getest dat migraineaanvallen helpt voorkómen.
Aan dit onderzoek konden vrouwelijke patiënten tussen de 18 en 55 jaar meedoen, die al minimaal één jaar last hadden van migraine.

De eerste analyses zijn gedaan en er is geen effectiviteit waargenomen van het nieuwe geneesmiddel. Er was geen afname te zien van het aantal migraine dagen bij het gebruik van de 60 mg tablet ten opzichte van placebo. Er zijn ook geen andere aanknopingspunten gevonden die effectiviteit demonstreren.