InspanningsECG

 

Naar aanleiding van de NHG standaard Angina Pectoris uit 2004 is het inspannings-ECG als aanvullend onderzoek in de eerste lijn opgezet. Sinds 2005 wordt dit onderzoek bij SHL-groep uitgevoerd. Het onderzoek is sindsdien nog niet geëvalueerd.

Doel van het onderzoek: de data van de eerste lijn inspanningsECG’s worden geanalyseerd. Er wordt gekeken hoeveel testen als postitief zijn doorgegeven aan de huisarts, hoe vaak een consult cardioloog is geadviseerd en er wordt gekeken of er ook andere afwijkingen / bijzonderheden worden gevonden.

Door middel van feedback van de huisartsen wordt geëvalueerd welke invloed een uitslag heeft op de diagnostiek en de behandeling. Er wordt gevraagd naar de mening van de huisartsen over de verslaglegging van de resultaten. Verder wordt geanalyseerd wat de reden van aanvraag is door de huisarts: hoe vaak wordt het onderzoek gebruikt om coronairsclerose op te sporen of uit te sluiten en wordt het onderzoek ook om andere redenen aangevraagd.

Vanaf september 2014 hopen we alle data binnen te hebben om daarna op korte termijn de data te kunnen analyseren, rapporteren en publiceren.

Het onderzoek is afgerond.