INR International Normalized Ratio

 

Een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met stichting Trombosedienst ‘s-Hertogenbosch en omstreken en bloedafnamedienst voor huisarts en specialisten naar de pre-analytische factoren die invloed hebben op het bepalen van de protrombinetijd (PT) in het laboratorium.

De precisie van de Internatonal Normalized Ratio (INR) is afhankelijk van deze PT. In deze studie wordt onderzocht of de tijd tussen bloedafname en centrifugeren, tijd tussen bloedafname en laboratoriumbepaling, mechanische agitatie en temperatuur tijdens het transport van bloedmonsters invloed hebben op de bepaling PT/INR. Ieder onderdeel van het onderzoek wordt uitgevoerd bij 20 patiënten van SHL.

Het onderzoek is afgerond. een samenvatting van de conclusies vindt u in het artikel onder Publicaties.