HYPAL

 

Een 8 weken durend dubbelblind, gerandomiseerd, placebo gecontroleerd, multicenter, parallel gegroepeerd onderzoek waarbij 150 mg, 300 mg en 600 mg Aliskiren vergeleken wordt met placebo in patiënten met essentiële hypertensie.

Doel: evaluatie van het bloeddruk verlagend effect van Aliskiren 150, 300 en 600 mg ten opzichte van een placebo, bij patiënten met een milde tot matige essentiële hypertensie.

Totale patiënten populatie wereldwijd: 942, Nederland: 170. Uiteindelijk hebben wij 33 patiënten gescreend en 11 patiënten gerandomiseerd.