Hartfalen: Vroegtijdige opsporing van harfalen

 

Hartfalen komt voor bij meer dan een kwart van de mensen met type 2 diabetes, zonder dat dit eerder was vastgesteld en heeft veel invloed op de kwaliteit van leven.

Hartfalen is een ernstige aandoening. Uit onderzoek blijkt dat hartfalen vaker voorkomt bij patiënten met diabetes dan bij andere mensen. Hoe vaak precies was niet bekend, evenals hoe hartfalen het best vroegtijdig op te sporen bij deze mensen.

Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen hebben in 2009-2010, 605 Zeeuwen uit 21 huisartspraktijken met type 2 diabetes van 60 jaar en ouder deelgenomen aan ons onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van Stichting Huisartsen Laboratorium Etten-Leur (SHL-Groep), het Julius Centrum van het Universitair medisch centrum Utrecht en de poli Cardiologie van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis in Goes.

Doelstelling onderzoek is het kwantificeren van voorheen onbekend hartfalen.