Evaluatie open-access echocardiografie in de SHL-regio (Etten- Leur e.o.)

 

Vanaf april 2011 is in de regio Etten-Leur open-access echocardiografie beschikbaar als reguliere zorg. Dit houdt in dat huisartsen in eigen beheer, via SHL-Groep, echocardiografie kunnen aanvragen. Om te bepalen of de open-access echocardiografie een toegevoegde waarde heeft, is vanaf de introductie van deze service een evaluatie-onderzoek opgezet. Dit onderzoek, een prospectief cohort onderzoek, is uitgevoerd door Nicole van Gurp, student huisartsgeneeskunde op de universiteit van Maastricht.

Uit dit onderzoek zal moeten blijken of de echocardiografie invloed heeft op het beleid van de huisartsen. Op het aanvraagformulier vermeldt de huisarts naast gegevens van de patiënt (incl. geslacht en geboortedatum) ook voorgeschiedenis, anamnese en bevindingen bij lichamelijk en aanvullend onderzoek en de indicatie voor de echocardiografie. Tevens vermeldt de huisarts welk beleid uitgevoerd zou zijn als er geen open-access echocardiografie beschikbaar zou zijn geweest. Twee tot vier weken nadat de huisarts de uitslag ontvangen heeft, wordt door middel van een telefonische enquête vastgesteld wat het beleid van de huisarts daadwerkelijk is geweest. In dit onderzoek, proberen we gegevens van minimaal 100 echocardiografie-aanvragen te verzamelen en te analyseren.

155 patiënten zijn geïncludeerd. Gegevens van aanvraagformulieren (N=155), echocardiografie resultaten (N=155) en telefoon interviews (N=138) zijn geanalyseerd.

De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs online gepubliceerd in the Netherlands Heart Journal. Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen die een echocardiografie aanvragen, minder mensen verwijzen naar de cardioloog dan ze anders zouden doen (34% versus 92%). Ze behandelen meer patiënten zelf (62% versus 10%). De meeste huisartsen (81%) volgen het advies op dat voortkomt uit het echocardiogram. Het onderzoek heeft meerwaarde volgens 82% van de huisartsen die echocardiografie aanvragen. De conclusie van het onderzoek is dat open-access echocardiografie leidt tot minder verwijzingen naar de cardioloog, tijd bespaart en huisartsen in de gelegeheid stelt om meer patiënten zelf te behandelen.