DIASULIN: Falen van metformine en SU-derivaat combinatietherapie

 

In april 2006 is door de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMC Utrecht) in samenwerking met SHL-Groep gestart met de DIASULIN studie: Falen van metformine en sulfonylureumderivaat combinatietherapie: stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk?