Diacourse / Leven met diabetes

 

Het Julius Centrum van het UMC Utrecht onderzocht de effectiviteit van een ondersteuningsprogramma voor patiënten met diabetes en tevens een acuut hartprobleem, en hun partners. Dit is een programma waarbij diabetespatiënten met een eerste acuut coronair syndroom (ACS) na ontslag uit het ziekenhuis drie keer thuis bezocht worden door een diabetesverpleegkundige om extra ondersteuning te krijgen in deze moeilijke periode. Het doel van het programma is het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden en kwaliteit van leven.