COX2-RA studie: Effectiviteit van nieuwe COX-2 remmer bij patienten met reumatoïde artrititis

 

De COX2-RA studie is een internationaal onderzoek bij patiënten met reumatoïde artritis.

Bij de afdeling contractresearch is eind augustus 2005 de COX2-Studie van start gegaan. Er blijft een duidelijke medische behoefte bestaan aan effectievere pijn medicatie met een verbeterd veiligheidprofiel. GW406381 is een nieuwe COX-2 remmer die als pijnstillend en ontstekingsremmend middel wordt ontwikkeld voor de behandeling van acute en chronische pijn bij ontsteking. Het doel van deze studie is om de minimale effectieve dosering en de optimale therapeutische dosering te bepalen bij reumapatiënten.

Belasting voor de patiënt

Aan het begin van de studie moest tijdens de washout periode de medicamenteuze behandeling tegen reuma pijnklachten worden gestopt, wel konden paracetamol (hulpmedicatie) en modifying antirheumatic drugs (DMARDs) worden gecontinueerd. Het onderzoek hield 7 poliklinische visites in, in een periode van ca. 15 weken. Gedurende deze periode is er twee maal een ECG gemaakt, is er vier maal bloed worden afgenomen en er is een urinetest gedaan. Er is twee maal een vragenlijst op cardiovasculaire risicofactoren afgenomen. Verder zijn er elk bezoek vragenlijsten afgenomen over reumaklachten, pijn, invloed op dagelijkse bezigheden, kwaliteit van leven en tevredenheid met onderzoeksmedicatie. Een elektronisch dagboekje is gebruikt voor vastlegging van het gebruik van de hulpmedicatie (paracetamol). Gedurende het onderzoek werd dagelijks het nieuwe medicijn GW406381 ingenomen.

Voor dit onderzoek kwamen mannen en vrouwen met reumatoïde artritis ouder dan 18 jaar in aanmerking. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling contractresearch van SHL. Dhr. F.M.A. Slaats, reumatoloog van het Amphia ziekenhuis, locatie Langendijk in Breda, heeft als adviseur opgetreden voor deze studie.