COPD: Effectiviteit en veiligheid van tiotropium als onderhoudstherapie bij COPD

 

In september 2007 is een fase 4 studie van start gegaan: een 24 weken durende, gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde multicenter studie om de effectiviteit en de veiligheid van tiotropium inhalatie capsules toegediend via handihaler® eenmaal daags plus albuterol (salbutamol) te onderzoeken versus placebo plus albuterol (salbutamol) in patiënten met chronische obstructieve pulmonaire aandoeningen (COPD) die nog niet eerder een onderhoudstherapie hebben gebruikt.

Naast de behandeling met medicatie is een belangrijk aspect van het onderzoek de reactivering van de patiënten. Door middel van een activiteitenmeter en motivatiegesprekken zijn zij bewust gemaakt van het belang van activiteit en ze zijn gestimuleerd om meer te bewegen.

Voor deze studie zijn patiënten benaderd uit de Astma-COPD dienst van SHL, van wie de huisarts geen bezwaar heeft gemaakt tegen het benaderen van hun patiënten uit de dienst.