COMBAT

 

Een gerandomiseerd, dubbelblind, parallelle groepen onderzoek om de effectiviteit en veiligheid van de behandeling met dutasteride (0,5mg) en tamsulosine (0,4 mg) eenmaal daags, voor 4 jaar, afzonderlijk en in combinatie te onderzoeken op de verbetering van symptomen en klinische uitkomst in mannen met milde tot ernstige symptomatische benigne prostaat hyperplasie.

Doel: het onderzoeken van de meerwaarde van een combinatie therapie op de symptoomverbetering t.o.v. monotherapie.

Populatie: ongeveer 4500 mannen boven de 50 jaar met milde tot ernstige symptomatische BPH zullen worden gerandomiseerd. Bij SHL/SODH 30 patiënten gescreend, 10 patiënten geïncludeerd, 3 drop-outs, 7 patiënten hebben de studie voltooid.