CAPTIVATE

 

Een multicentrum, gerandomiseerd, dubbelblind, gestratificeerd onderzoek naar effektiviteit en veiligheid van ACAT-inhibitor op atherosclerose bij patiënten met familiaire hypercholesterolemie

Doel: Het effect aantonen van CS-505 versus placebo op de intima-media dikte van de halsslagaders. CS-505 wordt naast de eigen medicatie gebruikt.

Totale populatie: 196 patiënten, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. SHL/SODH heeft 21 patiënten gescreend, 12 patiënten gerandomiseerd.

Onderzoek voortijdig beëindigd vanwege ineffektiviteit op de intime-media dikte.