“C SCADE 9”: BI 10773 een nieuw oraal geneesmiddel voor de behandeling van hypertensieve patiënten met diabetes type 2

 

Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van BI 10773 in combinatie met de bestaande diabetes behandeling, bij patiënten met diabetes mellitus type 2 in combinatie met een verhoogde bloeddruk.

Het doel van het onderzoek is om de veiligheid en werkzaamheid van het middel BI 10773 te bepalen bij patiënten met diabetes type 2 en een verhoogde bloeddruk die onvoldoende zijn ingesteld.

BI 10773 heeft invloed op de werking het eiwit “natrium-glucose co-transporter 2” (SGLT-2) in de nieren. In normale omstandigheden zorgt het eiwit SGLT-2 ervoor dat bijna alle glucose in de urine weer in het bloed wordt opgenomen. BI 10773 vermindert de werking van het eiwit SGLT-2, zodat een deel van de glucose via de urine uitgeplast wordt en dus minder glucose in het bloed wordt opgenomen. De bloedglucosespiegel zal hierdoor dalen.

De deelnemers aan het onderzoek worden in één van de volgende drie behandelgroepen ingedeeld: 10 mg BI 10773 of 25 mg BI 10773 of placebo.(alle drie in combinatie met eventuele huidige diabetesmedicatie). Het onderzoek duurt ongeveer 16 weken. In totaal bezoeken de deelnemers 8 keer het onderzoekscentrum.

In augustus 2012 is deze studie de eerste van vier C-SCADE studies met empagliflozine afgerond.

Internationaal zijn er 1830 patiënten gescreend waarvan 825 (45%) in de behandelingsfase terecht kwamen. Hiervan hebben 787 patiënten de studie afgerond.

In Nederland zijn 109 patiënten gescreend waarvan er 50 (46%) zijn gerandomiseerd. Hiervan hebben 49 patiënten de studie volledig doorlopen.