BYETTA: Onderzoek naar een nieuw middel bij diabetes type 2

 

In september 2007 zijn we gestart met de laatste fase van onderzoek van dit veelbelovende middel. Dit onderzoek betreft een GLP, een glucagon like peptide, een middel met een geheel andere werking dan de huidige orale middelen of insuline. Inmiddels is de studie afgesloten.

In een onderzoek met dit middel in Japan is gebleken dat er soms hartritmeverhoging optreedt. Bij de indiening van het registratiedossier is de belofte gedaan dit goed te onderzoeken, vandaar dat de BYETTA studie uitgevoerd is. Uiteraard is naast het hartritme ook de effectiviteit (HbA1C) in deze groep bekeken.

De criteria voor deelname zijn:

Inclusie:

  • 18-75 jaar, type 2 diabetes
  • HbA1c 6,5%-9,5%
  • gebruik metformine (stabiele dosering 30 dagen, maximaal verdraagbare dosis) of TZD (stabiele dosering 120 dagen, maximaal verdraagbare dosis) of een combinatie TZD/Metformine.

Exclusie:

  • gebruik SU,
  • gebruik insuline langer dan 2 weken
  • gebruik betablokkers
  • Hypertensie > 160 / 100
  • Andere omstandigheden waardoor patiënt niet kan deelnemen

Na instructie door een diabetes consulente zijn de deelnemers het middel 2x per dag subcutaan gaan injecteren (vaste dosering). Zij zijn 8x in 12 weken naar onze locatie in Etten-Leur gekomen. Tijdens het eerste bezoek is uitgelegd wat de studie inhoudt, waarna middels diverse onderzoeken (o.a. bloedafname) is gekeken of de patiënt kon deelnemen. Tijdens het tweede bezoek is een ambulante bloeddrukmeter met hartritmemeting uitgereikt, bij vervolgbezoeken is deze telkens uitgelezen. Bij drie bezoeken is er bloed geprikt. Voor de patiënten is dit een korte maar intensieve studie geweest.

Een aantal huisartsen heeft hun medewerking toegezegd aan dit onderzoek. Daarnaast werd er ook geadverteerd met een METC goedgekeurde advertentie, onder andere in DiABC en in lokale bladen in onze regio.