BOT-studie: Case-finding van osteoporose en de behandeling ervan

 

Het betreft een onderzoek op het indicatiegebied osteoporose, wat uiteen valt in twee delen: een case-finding deel en een behandelingsdeel. In het case-finding deel wordt getoetst welk deel van de patiënten gemist wordt bij het stellen van de diagnose osteoporose; in het behandelingsdeel is de belangrijkste doelstelling het bepalen van de preferentie van patiënten voor een bepaalde behandeling.

Bij de afdeling contractresearch is in juli 2005 de BOT-Studie van start gegaan. Er zijn in de maanden juli t/m september een groot aantal huisartsen aangeschreven door de sponsor van dit onderzoek en zijn verschillende huisartsen bezig geweest hun patiëntenpopulatie te screenen.

Vrouwelijke patiënten van 60 jaar en ouder, die niet eerder zijn behandeld met bisfosfonaten én de afgelopen 5 jaar geen DXA-meting (botdichtheidsmeting) hadden gehad, kwamen in aanmerking voor dit onderzoek. Deze patiënten zijn per brief benaderd en gevraagd een vragenlijst in te vullen. Middels deze vragenlijst is de risicofactorenanalyse volgens de CBO-consensus getoetst. Bij patiënten die op minimaal 2 risicofactoren positief werden bevonden en informed consent verleenden, werd een laboratoriumonderzoek en een DXA-meting gedaan. In sommige gevallen heeft er nog een additioneel röntgenonderzoek plaats gevonden. Hiermee was het case-finding deel van de studie ten einde.

Alleen patiënten bij wie op basis van alle metingen de diagnose osteoporose werd gesteld zijn door gegaan naar het behandelingsdeel van het onderzoek. In dit open, cross-over gedeelte kreeg de patiënt twee verschillende behandelingen met bisfosfonaten, waarna aan het eind van de behandelingen is gevraagd waar de voorkeur van de patiënt naar uitging. In totaal heeft de patiënt viermaal de onderzoekssite bezocht en de totale duur van het onderzoek heeft ongeveer 8 maanden in beslag genomen.

Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling contractresearch en andere medewerkers van de SHL. Het röntgenonderzoek is gedaan door het Amphia ziekenhuis, lokatie Molengracht.

Uiteindelijk hebben er 88 mensen aan het casefinding gedeelte van het onderzoek meegedaan en hebben 23 patiënten met het behandelingsdeel van het onderzoek meegedaan. In oktober 2006 is het laatste contact geweest met deelnemende patiënten.