BI 1218.63: Linagliptine bij ouderen, een nieuwe oraal geneesmiddel voor de behandeling van diabetes type 2

 

Onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van linagliptine in combinatie met metformine en/of sulfonylurea, eventueel in combinatie met insuline, bij diabetes mellitus type 2 patiënten van 70 jaar en ouder met een te hoge bloedsuikerspiegel, gedurende een periode van 24 weken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de huisartsenpraktijk.

Het doel van het onderzoek is om de werkzaamheid en veiligheid van linagliptine in combinatie met metformine en/of sulfonylurea, en eventueel ook insuline, te bepalen bij patiënten van 70 jaar en ouder.

Linagliptine zorgt ervoor dat bepaalde darmhormonen hun werk langer doen. Die darmhormonen spelen een rol bij het verlagen van de bloedsuikerspiegel. Dat doen ze door signalen aan de lever en de alvleesklier te sturen waardoor de aanmaak van insuline beïnvloed wordt. Het middel is een DPP4-remmer.

De deelnemers aan het onderzoek worden in twee groepen ingedeeld: één groep krijgt het onderzoeksmiddel 5 mg linagliptine en één groep krijgt placebo. Het onderzoek duurt 28 weken. In totaal bezoeken de deelnemers 7 x de onderzoeksarts en worden ze 1 x gebeld. Er wordt de deelnemers gevraagd 1x per week ’s ochtends een bloedsuiker te meten.

In de periode van maart 2010 tot mei 2011 zullen ongeveer 240 mannen en vrouwen in 5 verschillende landen aan dit onderzoek meedoen.