BEGIN: Onderzoek naar nieuwe insuline behandeling voor Diabetes type II

 

Een 26-weken durend, gerandomiseerd, bevestigend, gecontroleerd, open label, multicenter, internationaal onderzoek waarin de werkzaamheid en veiligheid van SIBA 200 U/ml 3 maal per week in de avond geïnjecteerd en eenmaal daags insuline glargine worden vergeleken in een populatie van proefpersonen met type 2 diabetes die op dit moment worden behandeld met orale diabetesmedicatie, niet eerder zijn behandeld met insuline en in aanmerking komen voor intensievere behandeling.

Doel van het onderzoek

Bij mensen met diabetes type 2 kan het lichaam de hoeveelheid suiker in het bloed niet goed regelen. Dit komt doordat het lichaam te weinig insuline aanmaakt en minder gevoelig is voor insuline. Insuline is een hormoon dat de hoeveelheid suiker in het bloed regelt. Het kan nodig zijn om diabetes te behandelen met tabletten en/of insuline.

In dit onderzoek werd een nieuw type insuline in een nieuw type voorgevulde injectiepen vergeleken met een insuline die al een aantal jaar op de markt is. Het effect en de veiligheid van beide insulines werden met elkaar vergeleken.

Het onderzoek duurde in totaal 26 weken, waarin de deelnemers 16 keer het onderzoekscentrum bezochten.