ADVANCE

 

Een vergelijkend onderzoek met Preterax en Diamicron MR voor de preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met type 2 diabetes.

Dit is een wereldwijd onderzoek met 11.137 patiënten met diabetes mellitus type 2 om te onderzoeken of een meer intensieve controle voor de diabetes en een meer intensieve bloeddrukverlagende therapie gedurende 6 jaar het optreden van micro- en macrovasculaire complicaties verminderen. Het onderzoek is begonnen halverwege 2001. De inclusie is op 31 december 2002 gesloten.