ADVANCE-ON

 

ADVANCE-ON is een vervolgonderzoek op de eerder afgeronde ADVANCE studie. (De ADVANCE studie was een vergelijkend onderzoek met Preterax en Diamicron MR voor de preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met type 2 diabetes).

Doel van het onderzoek

Het doel van deze observationele vervolgstudie is het onderzoeken van de effekten op lange termijn van de behandelingen die patiënten in de eerdere ADVANCE studie hebben gekregen.

Alle deelnemers aan het ADVANCE onderzoek worden door WECOR benaderd of ze interesse hebben om ook aan deze vervolgstudie mee te werken. Deelname aan de ADVANCE-ON houdt in dat de patiënt één keer naar WECOR komt voor tekenen van het informed consent en nagaan van medische historie en medicijngebruik. Bij een deel van de patiënten zal WECOR een vragenlijst afnemen, het gewicht bepalen, de bloeddruk meten, een bloedmonster afnemen en urine verzamelen. Vervolgens wordt één keer per jaar telefonisch contact opgenomen om de vitale status, belangrijke gezondheidsveranderingen en wijzigingen in medicatiegebruik na te gaan.

Het onderzoek duurt maximaal 8 jaar.

Eind 2013 is het onderzoek afgerond.