ADDITION/NAVIGATOR

Dit is een grootscheeps internationaal screenings- en behandelingsonderzoek naar diabetes en verstoorde glucosetolerantie in samenwerking met het Juliuscentrum Utrecht. Onze regio is de enige regio in Nederland die hieraan meewerkt.

In de screening worden nieuwe patiënten met diabetes type2 ontdekt waarbij de effecten (de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit) worden vergeleken van een multifactoriële behandeling (intensieve diabeteszorg) met de standaardbehandeling volgens de huidige richtlijnen. Het onderzoek is gestart begin 2002.

In totaal is er door SHL-Groep bij 92 huisartsen gescreend. Hierbij zijn 56981 patiënten aangeschreven met een vragenlijst, vervolgens is bij 17853 patiënten nadere diagnostiek gedaan, waarvan er 585 gediagnosticeerd zijn met DM2, waarvan er ongeveer 500 patiënten meedoen in de studie.

Resultaten zie diverse publicaties op deze website.