ADDITION: Cognitie bij diabetes

 

De ADDITION studie is een screenings- en multifactoriële interventiestudie naar diabetes mellitus type 2.

In maart 2006 is door het Juliuscentrum in Utrecht in samenwerking met SHL binnen het ADDITION-onderzoek gestart met een studie naar de samenhang tussen diabetes mellitus type 2 en cognitieve achteruitgang. Doel hiervan is het in kaart brengen van het cognitief functioneren bij patiënten met diabetes mellitus.

Bij een aantal van de patiënten die zijn ontdekt bij de screening in dit ADDITION-onderzoek is een neuropsychologisch onderzoek afgenomen en een bloedafname gedaan voor bepaling van de actuele nuchter glucose, HbA1C, lipiden en creatinine. Het bloedonderzoek heeft binnen twee weken voor het Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) plaats gevonden op een van de bloedafnamelokaties van SHL. Het NPO zelf kon thuis plaatsvinden. Voor de deelnemers die bij screening een gestoorde nuchtere glucose (IFG) lieten zien en voor controlepersonen (partners en vrienden van patiënten met type 2 diabetes of IFG) gold dat een nuchter glucose van 5,6 mmol/l of meer aanleiding kon zijn om het NPO af te zeggen. De bloedafname is geregeld door de onderzoekers, maar de huisarts ontving vanzelfsprekend de uitslag, tenzij de deelnemer hiertegen bezwaar had.