ACHIEVE/ c-IMT: Studie naar de intima-media dikte van de halsslagader

 

Een wereldwijde, dubbelblinde, gerandomiseerde. placebogecontroleerde studie naar het effect van 2g MK-0524A in combinatie met krachtige LDL-cholesterolverlagende therapie op de intima media dikte van de halsslagader in vergelijking met het effect van uitsluitend krachtige LDL-cholesterolverlagende therapie, bij patiënten met heterozygote erfelijke hypercholesterolemie.

Verhoogd cholesterol kan ernstige gevolgen hebben voor hart- en bloedvaten. Het gebruik van cholesterolverlagende middelen kan deze ernstige gevolgen beperken. Als de oorzaak van een verhoogd cholesterol familiair is, dan is de behandeling moeilijker.

Bij dit onderzoek uitgevoerd door WECOR, is een geneesmiddel getest in combinatie met de huidige medicatie. Bij dit tweejarige onderzoek zijn de patiënten een aantal keer gezien door een onderzoeksarts. Hierbij is er lichamelijk onderzoek gedaan, bloed afgenomen en een aantal maal een ECG (hartfilmpje) verricht. De dikte van de halsslagaderwand is met echo-meting bepaald. Dit is een maat voor vaatwandverdikking in het gehele lichaam als gevolg van een verhoogd cholesterol. Deze echometing is in Breda of Rotterdam uitgevoerd en is 7 maal tijdens dit onderzoek gedaan.

Vanaf 23 januari 2007 zijn er patiënten aangeschreven die gediagnosticeerd zijn met FH door een specialist of genetic field worker. Deze patiënten zijn bekend bij de genetische databank van het AMC en hebben er in het verleden mee ingestemd om benaderd te worden voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn later huisartsen aangeschreven van patiënten die mogelijk FH hebben. De huisarts kon aangeven of we deze patiënten konden benaderen voor het onderzoek.

De studie is verkort na publicatie van tegenvallende resultaten van vergelijkbare onderzoeken en vanwege niet blijkende effectiviteit van de onderzoeksmedicatie bij deze patiëntenpopulatie.