Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden
 

Samenwerking in de regio
Ziekenhuizen

Patiënten moeten op alle prikposten in onze regio’s terecht kunnen. Daarom hebben wij afspraken rondom uitwisseling van materialen met onderstaande ziekenhuizen
Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout
Beatrixziekenhuis, Gorinchem
Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Het aanvraagformulier geeft aan waar de analyses worden bepaald. Star-shl zorgt voor transport naar de diverse ziekenhuizen.

Routing arts-SHLGroep

Wat betreft onze Functieonderzoeken en Beeldvormende Technieken voert star-shl de onderzoeken uit, die vervolgens worden beoordeeld door specialisten in de regio. Wij werken samen met specialisten in onderstaande ziekenhuizen:

Admiraal de Ruijter Ziekenhuis, Goes
Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout
Beatrixziekenhuis, Gorinchem
Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal
Erasmus Medisch centrum, Rotterdam
IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan de IJssel
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Met het Van Wheel Bethesda ziekenhuis in Dirksland werken we samen op het gebied van Trombosezorg en Microbiologie.

Het laboratoriumonderzoek voor pathologie (cervix indicatie cytologie en histologie) doen wij in samenwerking met Pathan, zelfstandig pathologisch laboratorium voor de eerste en tweede lijn, www.pathan.nl.

Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN)
Daarnaast is star-shl lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland (SAN), de brancheorganisatie op het gebied van eerstelijns diagnostiek. Meer dan 4.000 huisartsen maken gebruik van de diensten van een SAN-laboratorium.

InEen
Star-shl is lid van InEen, de organisatie die per 1 januari 2014 is ontstaan uit het samengaan van LOK, LVG en VHN.
InEen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerstelijnszorg. InEen biedt daarom ondersteuning aan zorgorganisaties en professionals bij organiseren en samenwerken. InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. En eerstelijnszorgorganisaties versterken, waardoor ze aantoonbaar beter presteren op het gebied van medische kwaliteit, patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.
InEen versterkt de eerste lijn door organisatie, samenwerking en innovatie. Daarbij werkt zij nauw samen met haar leden: gezondheidscentra, eerstelijnscentra, zorggroepen, ROS’en , eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten.