Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Als eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), goed voor circa 1.125.345 bloedafnames, 63.109 functieonderzoeken en beeldvormende technieken en 6.804.919 laboratoriumanalyses, ondersteunen we 1400 eerstelijns professionals. Hiermee vervult SHL-Groep een belangrijke maatschappelijke functie. Daarvoor nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Laagdrempelige patiëntenzorg
Wij maken ons sterk voor laagdrempelige toegankelijke patiëntenzorg. Met prettige, goed geoutilleerde centra met een open uitstraling, dicht bij de patiënt. Onze processen zijn zo ingericht dat wij betrouwbare en snelle diagnostiek kunnen leveren. Minstens zo belangrijk zijn onze patiëntgerichte, deskundige medewerkers, die we voortdurend bijscholen en trainen.

Betrouwbaarheid en transparantie
SHL-Groep heeft zich gecommitteerd aan de Zorgbrede Governance Code, opgesteld door  verschillende brancheorganisaties in de zorg. Deze Code omvat regels voor goed bestuur. SHL-Groep kent een transparante bestuursstructuur, met een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft op haar beurt regelmatig overleg met het managementteam en de OR. Daarnaast kent SHL-Groep een Medische Adviesraad, die meedenkt en adviseert over medische thema’s die spelen in en bij de organisatie. In de Medische Adviesraad zitten 6 huisartsen: een onmisbare link met de eerste lijn.

Voor onze stakeholders en het grote publiek leggen wij jaarlijks verantwoording af over ons beleid en onze activiteiten in ons jaarbericht.

Betrokkenheid bij de maatschappij
SHL-Groep zet zich in om de kosten van de zorg waar mogelijk te verlagen, zodat zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Hiertoe hebben we regelmatig overleg met zorgprofessionals en instellingen binnen de eerste en tweede lijn, zorgverzekeraars en politiek. Wij willen samen kijken waar kansen en mogelijkheden liggen, om die vervolgens te benutten.

Als betrokken buurtbewoner laten we onze directe omgeving graag zien wat we doen. Daarom openen wij regelmatig onze deuren van diverse locaties. Maar toegankelijke zorg voor iedereen gaat voor SHL-Groep verder dan het hier en nu.
Onze inkomsten investeren we in innovatieve producten en deskundigheid. Daarnaast ondersteunen we, via onze medewerkers, bredere maatschappelijke doelen. In 2013 heeft SHL-Groep een bijdrage geleverd aan  een schenking van apparatuur aan Gambia. Op die manier maken we het ook daar mogelijk om toegankelijkere en betere zorg aan te bieden.