Nieuws

Verzoek om legitimatie én aanvraagformulier bij diagnostisch onderzoek

6 september 2018

In het kader van sectorale wet- en regelgeving is star-shl als zorgaanbieder verplicht te vragen naar een geldig legitimatiebewijs bij patiënten.

Patiënten die al bij ons bekend zijn, hoeven geen ID-bewijs te laten zien maar kunnen zich legitimeren met hun naam en geboortedatum. Helaas is het niet in alle gevallen technisch mogelijk om patiënten die al eerder bij ons geweest zijn, te traceren in onze systemen. Daarom adviseren wij u zekerheidshalve altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar een afspraak bij star-shl.

Aanvraagformulier
Behalve een geldig legitimatiebewijs moet u een aanvraagformulier voor het betreffende onderzoek meenemen. Het hebben van een afspraak voor een onderzoek is dus niet voldoende. Bij digitaal aanvragen is een aanvraagformulier uiteraard niet nodig.

Vanaf 1 september 2018 zien onze medewerkers strikter toe op zowel het legitimatiebewijs als het aanvraagformulier. Dat betekent dat patiënten die niet over een geldig ID beschikken, of zonder aanvraagformulier komen, mogelijk niet kunnen worden geholpen.