Nieuws

In de media: de 13 weken echo screeningsecho

11 oktober 2018

Gynaecologen, genetici, verloskundigen, echoscopisten, epidemiologen en patiëntenorganisaties pleiten voor de invoer van een vroege screening naar structurele afwijkingen bij de foetus. Dit naar aanleiding van een Nederlandse studie en van het positieve advies van de Gezondheidsraad van december 2016.

Dat advies ligt er nu bijna twee jaar en wacht nog op een antwoord van de minister van WVS. Een standaard echoscopisch onderzoek bij 13-weken kan ernstige afwijkingen bij de foetus al vroeg aan het licht brengen. Op die manier geef je de ouders tijd voor eventueel verder onderzoek. Dat komt een weloverwogen beslissing over het al dan niet continueren van de zwangerschap ten goede. Geïnformeerde zwangeren kunnen nu al op eigen verzoek en kosten een dergelijke 13-weken echo krijgen, wat zorgt voor ongelijkheid van zorg ten aanzien van minder geïnformeerde en minder welgestelde vrouwen.

Lees hier meer over dit artikel in Medisch Contact, d.d. 4-10-2018.
Onze adviseur Geboortezorg en Prenatale Screening, dr. Jacqueline Laudy, heeft hier aan meegeschreven en maakt deel uit van het 13-wekenecho-consortium.