Nieuws

Verzoek om legitimatie én aanvraagformulier bij diagnostisch onderzoek

6 september 2018 | In het kader van sectorale wet- en regelgeving is star-shl als zorgaanbieder verplicht te vragen naar een geldig legitimatiebewijs bij patiënten. Patiënten die al bij ons bekend zijn, hoeven geen ID-bewijs te laten zien maar kunnen zich legitimeren met hun naam en geboortedatum. Helaas is het niet in alle gevallen technisch mogelijk om patiënten die […]

Lees meer
Star-shl bouwt innovatieve labstraat voor snelle en accurate diagnoses

Star-shl bouwt innovatieve labstraat voor snelle en accurate diagnoses

23 juli 2018 | In samenwerking met Siemens Healthineers realiseert star-shl een van de grootste laboratoriumstraten van Nederland. De nieuwe oplossing stelt star-shl in staat meer monsters te analyseren. Dagelijks wordt materiaal van ruim 7.000 patiënten verwerkt. Voor 12 uur geprikt, betekent voor 17 uur gerapporteerd. De nieuwe track verwerkt gemiddeld 18.000 buizen per dag. Hierdoor kunnen zorgprofessionals sneller […]

Lees meer
Primeur star-shl met beeldmanagementsysteem

Primeur star-shl met beeldmanagementsysteem

9 juli 2018 | Star-shl werkt sinds kort met een nieuw PACS; een volledig online systeem om echobeelden en röntgenfoto’s op te slaan, te laten beoordelen door medisch specialisten en beschikbaar te stellen aan de aanvragers. Hiermee kunnen beoordelaars tijd- en plaatsonafhankelijk inloggen. En omdat ook oude beelden beschikbaar zijn, verbetert de diagnostiek. In mei schakelde star-shl voor alle […]

Lees meer

Jaarverslag 2017: Star-SHL één krachtig bedrijf met een innovatieve drive!

28 juni 2018 | Met trots presenteren we u ons Jaarverslag 2017. Dit verslag laat zien dat onze medewerkers gezamenlijk een enorme prestatie hebben geleverd. Er zijn veel goede stappen gemaakt als het gaat om de samensmelting van Star-MDC en SHL-Groep. En ook over het financiële resultaat mogen we meer dan tevreden zijn: in het eerste fusiejaar hebben we een […]

Lees meer

Arbeidsmarktonderzoek Huisartsenzorg

7 juni 2018 | Doet u mee aan de enquête van het NIVEL op 11 juni 2018? Om de toenemende en veranderende zorgvraag in de huisartsenpraktijk op te vangen moeten huisartsen kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. Individueel is het voor u als huisarts nauwelijks mogelijk hierop invloed uit te oefenen. Een gezamenlijke regionale aanpak is daarom noodzakelijk. […]

Lees meer
AVG en privacy van zorgcliënten

AVG en privacy van zorgcliënten

25 mei 2018 | Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt dezelfde privacy wet- en regelgeving in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen, namelijk de bescherming van personen in […]

Lees meer

Dag van de praktijkondersteuner 2018

22 mei 2018 | Vandaag, 22 mei 2018, is het de dag van de praktijkondersteuner (POH). Star-shl heeft meer dan 100 praktijkondersteuners in dienst, die bij vele huisartsenpraktijken in Zuid-west Nederland gedetacheerd zijn en uitstekend werk doen. Daarnaast kennen wij honderden praktijkondersteuners, die de huisarts ondersteunen als POH-S of POH-GGZ. Wij wensen jullie allen vandaag een hele fijne, zonnige dag toe!

Lees meer

Diagnostische centra met Pinksteren gesloten

17 mei 2018 | Maandag 22 mei 2018 is het tweede Pinksterdag. Op deze dag zijn de diagnostische centra van star-shl gesloten.

Lees meer

Star-shl stelt functionaris voor gegevensbescherming aan

3 mei 2018 | Op 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Een van de eisen is dat zorgaanbieders die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals gezondheidsgegevens, verplicht zijn om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG is een interne toezichthouder […]

Lees meer

Bloedafname voor NIPT tijdens feestdagen

| Donderdag 10 mei 2018 is het Hemelvaart. De laboratoria NIPT zijn dan gesloten. Wij adviseren om alleen op maandag 07 mei 2018 en dinsdag 08 mei 2018 bloed af te laten nemen, en daarna weer vanaf 14 mei 2018. Op maandag 21 mei is het 2e Pinksterdag. Dan is het laboratorium gesloten.  Wij adviseren om de zwangeren uiterlijk op donderdag 17 mei 2018 bloed […]

Lees meer