naar overzicht

Parasitaire gastroenteritis

 
CodeDF27
Materiaalomschrijving Feces
Indicatie doorlooptijd3 werkdagen
MethodeMoleculaire detectie
Toelichting
  • Omvat Giardia lamblia - Cryptosporidium spp. - Cyclospora cayetanensis - Entamoeba histolytica - Dientamoeba fragilis - Blastocystis hominis
  • Een negatief PCR- resultaat betekent dat, op het tijdstip van onderzoek, het gezochte nucleïnezuur niet vermenigvuldigd kon worden, omdat het niet of in zeer geringe mate in het onderzochte monster aanwezig is.
    Fout-negatieve uitslagen ontstaan door het insturen van ongeschikte monsters, het gebruik van monsters met inhibitoren (bijv. heparine) en/of het onjuist behandelen van monsters voor en tijdens het versturen (bijv. herhaaldelijk invriezen en ontdooien). Overigens kunnen inhibitoren tijdens de PCR herkend en indien mogelijk verwijderd worden. Als het niet mogelijk is een inhibitor te verwijderen en bij insturen foutief monster dan wordt dat vermeld bij het testresultaat.

Voor meer informatie rond indicatie/afname/bewaren/verzenden zie :

Feces

Bron

Manual of Clinical Microbiology

Referentiewaarden

Negatief