naar overzicht

Carbamazepine

 
CodeBC30
Materiaalomschrijving Serum zonder gel (buis met rode dop)
Indicatie doorlooptijd3 werkdagen
MethodeLC-MS
Toelichting

Carbamazepine wordt gemetaboliseerd tot carbamazepine-10,11-epoxide. Carbamazepine-epoxide is een actieve metaboliet met een gelijke werking als carbamazepine. Bij de beoordeling van de serumconcentratie dient hiermee rekening te worden gehouden.

Bron

Farmacotherapeutisch kompas

Referentiewaarden
Carbamazepine    4 - 9 mg/l
Som Carbamazepine + Carbamazepine-epoxide   < 12 mg/l