Doorlooptijden

Doorlooptijden van Functieonderzoeken en Beeldvormende Diagnostiek:

Naast de Edifact-rapportage kan de huisarts de beelden van de meeste onderzoeken inzien via een URL link, die in de browser van het beeldportaal gekopieerd kan worden.

Echografie

1 werkdag

Echocardiografie

5 werkdagen

Bloeddrukmeting: 30-minuten en 24-uurs

4 werkdagen
De uitslag dient door de huisarts zelf geïnterpreteerd te worden.
Naast de Edifact-rapportage krijgt de huisarts de grafische weergave van het onderzoek toegestuurd.

Botdichtheidsmeting
(al of niet inclusief VFA)

4 werkdagen

Combinatietest

4 werkdagen na laatste meting
Complete doorlooptijd kan enkele weken in beslag nemen. Dit vanwege bloedafname en nekplooimeting in 2 fasen (mogelijk: enkele weken tussen moment van bloedafname en moment van nekplooi meting).

ECG

1 werkdag/ 3 werkdagen
ECG’s bij kinderen <18 jaar worden door de kindercardioloog beoordeeld binnen 3 werkdagen.

Echoscopie
Basis en SEO

1 werkdag
Patiënten met afwijkende echo’s worden direct door de echoscopist naar de aanvrager terugverwezen met een tijdelijk rapport en het advies om door te verwijzen naar de 2e lijn. Het definitieve rapport volgt dan zo spoedig mogelijk.

Event recording

Holter 24 uur

7 werkdagen na inleveren apparatuur
Het onderzoek zelf duurt een week.

3 werkdagen na inlevering apparatuur

Het onderzoek duurt 24 uur.

Fundusfotografie

6 werkdagen

Inspannings-ECG

5 werkdagen
Uitslag wordt per edifact aan de huisarts gerapporteerd door de arts ergometrie.
Indien nodig neemt de arts contact op met de aanvrager of krijgt de patiënt relevante stroken van het onderzoek mee.

Longfunctietest

6 werkdagen
Naast de Edifact-rapportage kan de aanvrager de grafische weergave van het onderzoek inzien via een URL link. Op de rapportage is het advies van de longarts vermeld.

Röntgen-onderzoek

1 werkdag

MRI van extremiteiten

2 werkdagen