Kompas, bespaar tijd

Kompas, bespaar tijd
 
 

Vragen?

Neem contact op

Kompas is een webbased systeem om patiënten met chronische zorg te monitoren. Aan de koppeling met Kompas zijn voor de huisartspraktijk geen kosten verbonden. Wanneer een huisarts patiënten aanmeldt, ontvangt de patiënt op het huisadres periodiek een oproepbrief van star-shl voor onderzoek. Denk hierbij aan een oproep voor bloedonderzoek of bijvoorbeeld een fundus (oog) foto of longfunctieonderzoek.

Via deze link opent u een YouTube filmpje dat in vogelvlucht de voordelen aangeeft (voorkeur browser: Chrome of Firefox)

Voordelen voor huisarts:

 • SHL-Kompas biedt u een helder overzicht van uw chronische patiëntenpopulatie én wanneer ze worden opgeroepen.
 • Periodieke oproepbrieven voor onderzoek, zoals bloedonderzoek of een fundusfoto, verstuurt SHL-Kompas automatisch naar het huisadres van de patiënt.
 • U kunt op elk gewenst moment nieuwe patiënten aanmelden en de status bekijken van actieve oproepdiensten. Mutaties zijn meteen verwerkt.
 • U kunt kiezen uit bestaande RCH-protocollen én zelf uw maatwerk-protocollen opstellen.
 • Uw praktijkondersteuner en assistente hebben ook toegang tot SHL-Kompas.
 • SHL-Kompas is direct gekoppeld met uw HIS via single sign on. Patiëntgegevens worden direct in SHL-Kompas getoond. U kunt direct aan de slag.
 • De uitslagen kunnen we gebruiken voor een DTO, voor u, door star-shl gefaciliteerd. Voor deelname aan een DTO krijgt u vergoeding van de zorgverzekeraar.
 • SHL-Kompas is kosteloos beschikbaar voor u.

Voordelen de patiënt:

 • Patiënten, woonachtig op hetzelfde adres, kunnen tegelijkertijd worden opgeroepen. Samen op pad!
 • Door protocollen te combineren, koppelt SHL-Kompas waar mogelijk de afspraken tot een oproep. In dat geval betreft het maar 1 order en zijn minder bloedafnames nodig. Hierdoor hoeft de patiënt minder eigen risico te betalen

De ervaringen van huisartsen met Kompas zijn positief. Zij geven aan het in eigen hand hebben van bewaken en oproepen, monitoring van de patiënten en aanpassing in de gepersonaliseerde protocollen, een grote verbetering en innovatie vinden in de dienstverlening naar de patiënt. Ook spreekt aan dat het systeem eenvoudig en snel in gebruik is.

 

Bloedafname voor NIPT

Bloedafname voor NIPT
 
 

Vragen?

Neem contact op

 

In verband met de komende feestdagen is het verstandig om de zwangeren te informeren over de beperkingen rondom de bloedafname NIPT.

Komende donderdag 10-05-2018 is het Hemelvaart en daarmee de laboratoria NIPT gesloten; wij adviseren om alleen op maandag 07-05-2018 en dinsdag 08-05-2018 bloed af te laten nemen, en daarna weer vanaf 14-05-2018.

Daarna is maandag 21-05, 2e Pinksterdag, het laboratorium ook weer gesloten en adviseren wij om de zwangeren uiterlijk op donderdag 17-05-2018 bloed af te laten nemen.

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt per 1 april 2017 als eerste screeningstest aan zwangeren aangeboden in het kader van de wetenschappelijke studie TRIDENT-2. Star-shl is geselecteerd als een van de bloedafname organisaties in Nederland waar de zwangere vanaf maandag 3 april terecht kan voor de bloedafname voor deze test. Dit kan nu op 23 locaties van star-shl in Zuidwest Nederland.

Op de website www.meerovernipt.nl staan alle bloedafnamelocaties die hiervoor zijn geselecteerd vermeld. Als de zwangere kiest voor de NIPT ontvangt zij tijdens het counselingsgesprek met de verloskundige/ huisarts een bloedafnameformulier voor de NIPT. Met dit formulier kan de zwangere nadat zij betaald heeft via www.niptbetalen.nl bloed af laten nemen. Het bloedafnameformulier moet worden afgegeven bij de bloedafname. Daarnaast toont zij bij de bloedafname de betaling aan.

Meer informatie over wie wel en niet deel kunnen nemen aan TRIDENT-2 voor de verloskundige verwijzers staat op de volgende website van het RIVM: Klik hier voor de juiste informatie over deelname aan TRIDENT-2.

Overzicht van locaties bij u in de buurt voor NIPT-laboratoria;

NIPT Trident-2
DC Almkerk
DC Axel
DC Bergen op Zoom
DC Etten-Leur Poort
DC Goes
DC Oosterhout
DC Oud-Beijerland
DC Roosendaal
DC Ignatiusstraat
DC Tilburg
DC Zierikzee
DC Den Haag

 

Prenatale screening

Prenatale screening
 
 

Vragen?

Neem contact op
 

Algemene echoscopie

Algemene echoscopie
 
 

Vragen?

Neem contact op

SHL-Groep voert alleen echoscopisch onderzoek uit op aanvraag van de huisarts of verloskundige en richt zich hoofdzakelijk op de volgende indicaties:

 • Het vaststellen of de zwangerschap al dan niet intact is;
 • Het vaststellen van de zwangerschapsduur;
 • Het tijdig herkennen van een meerlingzwangerschap;
 • Het bepalen van de ligging van het kind in de laatste weken van de zwangerschap;
 • Het bepalen van de ligging van de placenta (moederkoek);
 • Groeicontrole bij bijvoorbeeld adipositas.
 

Holteronderzoek (24 uur)

Holteronderzoek (24 uur)
 
 

Vragen?

Neem contact op

Techniek/Methode

Holter apparaat met 4 elektroden waarmee het hartritme in twee afleidingen gedurende 24 uur wordt geregistreerd .

 Indicaties

Een ritmestoornis, waarbij de patiënt frequent (dagelijks) klachten heeft kan door een Holter registratie gedurende 24 uur worden opgespoord. Bij minder frequente aanvallen wordt een Event Recording geadviseerd.

 

Relatieve contra-indicaties

 • Dementie en verwardheid
 • Leeftijd <18 jaar
 • ICD (implanteerbare cardio-defibrillator)
  * Het is mogelijk dat de recorder niet bestand is tegen de hoge voltages van een ICD
 •  Allergie voor de elektroden of gel
 •  Zeer dunne huid en huidproblemen ( bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

 

Bijzonderheden t.a.v. aanvragen

Om functionele afwijkingen aan het hart uit te sluiten, adviseren wij om voorafgaand aan het ritmeonderzoek ook een 12 afleidingen ECG te laten maken of de resultaten van een recent rust-ECG bij de aanvraag te noteren.

Belangrijk is het klachtenpatroon, medicatie, voorgeschiedenis en de uitslag van een eventueel recent gemaakt ECG.
De recorder is niet geschikt voor het vastleggen van ST-veranderingen bij ischaemie. Het aantal afleidingen is daarvoor te gering.

 

Afspraak maken

Voor dit onderzoek dient uw patiënt een afspraak te maken. Dit kan op deze website via Patiënt – Afspraak maken.
Heeft u vragen of lukt het u niet om online een afspraak te maken? Onze afdeling Afspraken & Informatie helpt u graag verder. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 08.00-17.30 uur op (076) 502 91 96.

Locatie van het onderzoek

Het onderzoek wordt vooralsnog uitgevoerd op de locaties Breda, Etten-Leur en Oud-Beyerland. De patiënt maakt een afspraak voor onderzoek op deze locaties.

Informatie voor de patiënt

 • Belangrijk is, dat de patiënt het dagboek goed invult en de datum en tijdstip van de klachten en activiteiten noteert.
 • Belangrijk is, dat de patiënt weet dat er geen sprake is van cardiale bewaking tijdens de registratie.

Beoordelaar

Beoordeling door holteranalisten onder supervisie van een cardioloog.

Kosten

Voor de kosten van dit onderzoek verwijzen wij naar de tarieven Medische Diagnostiek.

 

Bloedonderzoek met spoed

Bloedonderzoek met spoed
 
 

Vragen?

Neem contact op

De inzet van procedure “Bloedonderzoek met spoed” is mogelijk in situaties waarbij de uitslag van het bloedonderzoek bepalend is voor urgent medisch handelen. Spoedbepalingen worden in het laboratorium van SHL-Groep met voorrang behandeld. Wanneer u bloedonderzoek met spoed aanvraagt, wordt de uitslag gegarandeerd binnen 5 uur aan u gerapporteerd.

Hoe vraag ik aan?
Bloedonderzoek met spoed is op werkdagen telefonisch aan te vragen tot 12.00 uur. U kunt hiervoor bellen met het Labsecretariaat op het nummer (076) 502 91 41. In overleg met u wordt bepaald op welke locatie de patiënt geprikt zal worden. Het prikken kan, indien nodig, ook aan huis plaatsvinden.

Spoed na 12.00 uur?
Indien u een spoedbepaling wilt aanvragen na 12.00 uur, wordt in overleg met de vakspecialist nagegaan of dit voor u georganiseerd kan worden.

Download hier de volledige procedure’Bloedonderzoek met spoed’.

(Deze procedure is anders dan CITO die veelal in ziekenhuizen gebruikt wordt.)

 

Antibioticaboekje

Antibioticaboekje
 
 

Vragen?

Neem contact op

Dit AntibioticaBoekje is primair bedoeld voor huisartsen en specialisten-ouderengeneeskunde met adviezen uit vigerende richtlijnen (o.a. NHG-standaarden, richtlijnen van SWAB, LCI, CBO en Verenso richtlijnen). Dit document bevat adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, bijv. bijtwonden, kinkhoest en informatie bij penicilline-allergie.

In dit document vindt U doseringen van antimicrobiële middelen voor volwassenen. Voor doseringsaanpassing aan de nierfunctie, algemene farmacologische interacties, iv/orale switch en weinig voorkomende indicaties verwijzen wij U naar https://adult.swabid.nl/nl en https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/.

Antibioticaboekje voor kinderen: https://children.swabid.nl/nl

Voor vragen, voorstellen tot wijzigingen, suggesties en opmerkingen kunt U de artsen-microbioloog bereiken via 076-502 91 00 of 010-289 02 89

Hoe werkt het?

Bekijk hier het star-shl AntibioticaBoekje. U kunt door middel van ctrl + f zoeken in het document.

 

Echoscopie bij zwangeren

Echoscopie bij zwangeren
 
 

Vragen?

Neem contact op
 

Echografie

Echografie
 
 

Vragen?

Neem contact op

Uw patiënt kan bij SHL-Groep terecht voor verschillende echografische onderzoeken. Download de Indicatiekaart Echografie voor meer informatie.

Echocardiografie
Gynaecologische echo
Radiologische echo

 

 

Scholingen

Scholingen
 
 

Vragen?

Neem contact op

Is uw kennis up-to-date?SHL-Groep - Foto Uitnodiging voor website
De medische wetenschap ontwikkelt zich continu. Er wordt steeds meer gevraagd van professionals in de gezondheidszorg. Dit betekent dat u zich voortdurend moet blijven ontwikkelen. SHL-Groep helpt u daarbij met scholingen voor het verbreden en verdiepen van uw kennis en vaardigheden.

SHL-Groep heeft een uitgebreid aanbod scholingen gericht op professionals in de eerste lijn. Wij bieden kant-en-klare scholingen en scholingen afgestemd op uw wensen. Onze scholingen zijn geaccrediteerd, onafhankelijk en niet gesponsord. De kracht is dat wij scholingen altijd dichtbij kunnen aanbieden, desgewenst zelfs in uw praktijk, samen met deskundigen uit de keten.
U kunt de scholingskalender 2018 hier downloaden. Let op: er kunnen wijzigingen plaatsvinden raadpleeg altijd de website voor een actueel overzicht.

Uw voordeel

 • Een breed en actueel scholingsaanbod van een partner die jarenlange ervaring heeft in de eerste lijn.
 • Scholingen in de buurt of in uw praktijk.
 • Gekwalificeerde en ervaren docenten met praktijkervaring: vakspecialisten zoals klinisch chemici, arts-microbiologen, huisartsen en analisten. Daarnaast werken we ook samen met vakspecialisten uit de eerste en tweede lijn, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen, (kader)huisartsen, internisten, radiologen en longartsen.
 • Geaccrediteerde scholingen continu getoetst op inhoud, actualiteit en kwaliteit.
 • SHL-Groep is CRKBO-geregistreerd waardoor onze scholingen zijn vrijgesteld van BTW.

Kant-en-klare scholingen

 • Diagnostisch Toets Overleg (DTO)
 • Casuïstiekbesprekingen
 • Spirometrie in de huisartsenpraktijk
 • Jaarlijkse nascholingen voor doktersassistentes, praktijkondersteuners en verloskundigen
 • Intervisie
 • Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk
 • E-learning

Scholing op  maat
Wij leveren maatwerk scholingen voor bijvoorbeeld zorggroepen, zorginstellingen en huisartsenposten. O.a. bieden wij de basiscursus Insulinetherapie incompany aan. Het is mogelijk om losse diensten bij ons af te nemen, zoals de volledige administratie rondom scholingen, didactisch advies of alleen de inzet van docenten.

Heeft u interesse? Dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden die aansluiten bij uw situatie.

Online leren
Leren waar en wanneer het u uit komt? Dat kan bij SHL-Groep. Steeds meer van het SHL scholingsaanbod wordt aangeboden via onze e-Campus, een digitaal opleidingsportaal. Hierin staat ons   opleidingsmateriaal, maar ook online toetsen, evaluaties en e-learning modules. Hierdoor kunnen wij onze lesdagen/programma’s compacter aanbieden.

Met een eigen account in de e-Campus kunnen deelnemers van SHL scholingen ook altijd achteraf  lesmateriaal nog inzien, toetsen bekijken en certificaten ophalen.

Wij maken het u gemakkelijk
Via onze eigen e-Campus kunnen we de volledige scholingsorganisatie en administratie voor groepen beheren. Gebruikers krijgen een eigen account in dit portaal en krijgen scholingen via het portaal aangeboden. Vanuit het portaal zijn diverse rapportages mogelijk waarmee je het scholingsbeleid kan monitoren en bijsturen waar wenselijk. Dit kan voor de hele groep of voor een specifieke groep gebruikers. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een groot pakket e-learning modules van GoodHabitz. Op dit moment bestaat dit pakket uit meer dan 90 verschillende modules van Microsoft Office tot persoonlijke effectiviteit en van social media tot conflicthantering. Allemaal onmisbaar voor de zorgprofessional van nu en beschikbaar in onze e-Campus!

Ondersteuning van uw scholingsbijeenkomst
Wanneer u zelf een bijeenkomst/scholing organiseert kan SHL-Groep u voorzien van didactisch advies of ondersteunen met actieve werkvormen, bijvoorbeeld met stemkastjes. (Quiz)vragen in uw presentatie zorgen voor actieve deelnemers!
Vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie
Wilt u weten wat Scholingen van SHL-Groep voor uw praktijk of zorggroep kan betekenen? De sector Relatiemanagement geeft u hier graag meer informatie over. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met (076) 502 91 67 of mailen naar relatiemanagement@shl-groep.nl.